Kaebus nr 483
Pressinõukogu otsus 05.12.2013 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Anni Armi kaebust Eesti Päevalehes 30. septembril 2013 ilmunud artikli „Vutimeeste kokaiiniäri seosed viitavad sportlase surmale“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib noore sportlase surmast ja selle võimalikust seosest endiste jalgpallurite kokaiiniäriga. Artiklis on viidatud teiste seas ka Anni Armile, kes oli ühe jalgpalluri endine elukaaslane ja kes päris sportlase surma kohta aru. Anni Arm oli kokaiiniäri puudutavas kohtuasjas tunnistaja.

Anni Arm kaebas Pressinõukogule, et artikliga on põhjendamatult riivatud tema eraelu puutumatust ja kahjustatud mainet. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis on avaldatud teda puudutavaid eraelulisi vestlusi ja et talle sõna ei antud, mistõttu on artikkel moonutatud ja kallutatud. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis on teda käsitletud nimeliselt ja avalikkuse jaoks identifitseeritaval kujul, kuigi tal ei ole kriminaalasjaga otseselt puutumust. Kaebaja leiab, et artikli pealkiri on eksitav.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et artikli näol on tegemist kohtureportaažiga – ajakirjanik kajastas seda, mida kohtusaalis nägi või kuulis. Sellest tulenevalt ei antud artiklis ühelegi isikule võimalust artiklis esitatut selgitada või kommenteerida. Leht lisas, et kaebaja tunnistused ja ettemängitud kõnede salvestused olid avalikud tõendid. Leht leiab, et kaebaja kui tunnistaja ja ühe osapoole elukaaslase täisnime avaldamine oli põhjendatud, kuna identifitseerimine kannab endas usaldusväärsust ja tegemist on teemaga, mille puhul on õigustatud eraisiku riive.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul artiklis kaebajat ei süüdistatud ja artikli pealkiri kaebajat kui kohtuasjas tunnistajat ei puuduta. Pressinõukogu leiab, et kaebaja kui tunnistaja nime avalikustamisega leht ajakirjanduseetika koodeksi vastu ei eksinud, sest kohtuistung oli avalik.

Pressinõukogu