Kaebus nr 49
Pressinõukogu otsus 18.03.2004 | TAUNIV.
Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Postimees rikkus 18. veebruaril 2004 avaldatud artikliga “Haige lapse tulek lasteaeda häiris vanemaid” head ajakirjandustava, kuigi oli tõstatanud olulise teema.

Lastekaitse Liit kaebas Pressinõukogule, et artikkel kahjustab lapse huve. Kaebaja hinnangul on tegemist infoga, mida lähtudes lapse huvidest ei oleks pidanud avaldama. Lastekaitse Liit leiab, et artikliga on rikutud ajakirjanduseetika koodeksi punkte 1.5 ja 4.6.

Postimees vastas Pressinõukogule, et artikkel just kaitseb lapse huve. Lugu aitab Postimehe arvates kaasa konkreetse lapse õiguse – käia lasteaias – realiseerimisele. Pretensioone ei ole Postimehe kinnitusel ka puudega poisi perel, kes tegi ajalehega artikli ilmumiseks koostööd.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5,  sest nii detailse informatsiooni avaldamine konkreetse lapse tervisliku seisundi kohta ei olnud antud juhul põhjendatud.

Pressinõukogu