Kaebus nr 491
Pressinõukogu otsus 23.01.2014 | TAUNIV.
Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas OÜ Unico Invest juhatuse liikme Anton Tšaštšini kaebust Eesti Ekspressis 29. augustil 2013 ilmunud artikli „Noorte meeste sulnis äri: tonnid kulda ja luksusvillade vuntsimine“ peale ja leidis, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib kolme noore mehe äridest Eestis ja välismaal. Ühel artikli juures oleval fotol on Anton Tšaštšini verivärske villa ja fotoallkirjas on nimetatud ka tänav, kus maja asub.

Anton Tšaštšin kaebas Pressinõukogule, et ei ole rahul, et leht avaldas pildi tema kodust ja tõi välja, kus see asub. Kaebaja leiab, et sellega on rikutud tema eraelu puutumatust. Kaebaja lisas, et ei andnud nõusolekut oma kodust pildi tegemiseks ja kodutänava nime avalikustamiseks. Kaebaja leiab, et tema suhtes puudub sellise info avaldamiseks avalik huvi. Kaebaja märgib, et kogu artikli sisus tehakse läbivalt viiteid nagu ei oleks Unico kontserni või selle juhtide tegevus seaduslik.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et foto majast illustreeris artiklis avaldatud fakti kena maja ehitamise kohta. Lehe väitel on foto avaldamine oluline ka seetõttu, et tegemist on ehitusettevõtte ühe omanikuga, kelle pärusmaaks on eksklusiivmajade ehitus. Leht ei ole nõus, et artiklis on läbivalt esitatud viited nagu oleks Unico kontserni tegevus ebaseaduslik. Leht lisas, et artiklis ei öelda seda kordagi.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et juhtlaused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu arvates loob artikli juhtlause negatiivse fooni.

Pressinõukogu leiab, et foto ja pildiallkirjaga ei ole leht head ajakirjandustava rikkunud, sest kaebaja elukoha aadress on kergesti leitav ning majanumbrit ei nimetata.

Pressinõukogu