Kaebus nr 493
Pressinõukogu otsus 27.02.2014 | TAUNIV.
TV 3 rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Mihhail Kõlvarti kaebust TV 3 „Seitsmestes Uudistes“ 16. septembril 2013 eetris olnud saatelõigu peale ja otsustas, et telekanal rikkus head ajakirjandustava.

Saatelõik räägib Mihhail Kõlvarti ja ühe noore isa konfliktist ühes Tallinna söögikohas. Telekanali väitel kasutas Mihhail Kõlvart ebatsensuurseid väljendeid ja tõukas temaga rääkima tulnud meest, samas süüdistab Mihhail Kõlvart meest samuti kallaletungis.

Mihhail Kõlvart kaebas Pressinõukogule, et saatelõik jättis mulje nagu oleks abilinnapea agressiivne käitumine tõestatud fakt – seda kinnitab saatejuhi sissejuhatus. Kaebaja märkis, et ei kasutanud käsi ega ebatsensuurseid väljendeid ning agressiivselt käitus hoopis süüdistaja, seda kinnitasid pealtnägijad ja fikseeris politsei. Mihhail Kõlvarti hinnangul ei anna saatelõik selget infot, kelle suhtes väärteo menetlus algatati ja nii võisid vaatajad aru saada nagu olnuks avaliku korra rikkuja tema.

TV 3 vastas Pressinõukogule, et loo alguses on video peal graafiline kiri, mis annab selgelt teada, et TV 3 vahendab noore isa sõnu, mitte ei tõlgenda neid sõnu absoluutse faktina. TV 3 lisas, et oma nägemuse konfliktist esitavad mõlemad osapooled.

Pressinõukogu otsustas, et TV 3 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et juhtlaused ega saatetutvustused ei või auditooriumi eksitada. Eksimus seisneb selles, et saatejuht ütleb lõigu sissejuhatuses selgelt kindlas kõneviisis, et Mihhail Kõlvart lasi ühes söögikohas käed käiku. See aga jätab mulje, et ta käitus temaga rääkima tulnud noore isaga agressiivselt. Tegelikkuses Mihhail Kõlvarti poolt sellist käitumist ei tuvastatud ja politsei määras trahvi hoopis Mihhail Kõlvartit löönud mehele.

Pressinõukogu