Kaebus nr 495
Pressinõukogu otsus 27.02.2014 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus kaebust Eesti Päevalehes 9. detsembril 2013 ilmunud artikli „Psühholoog: ministeerium kiitis heaks juhmi juhendi“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sotsiaaltöötajatele mõeldud laste heaolu hindamise juhendist. Lehe väitel ütles Tallinna Ülikooli psühholoogia instituudi direktor Aleksander Pulver, et juhend on juhm. MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus esindaja kinnitas artiklis, et materjali on korrigeeritud ja eemaldatud kõik, milles leiti vigu ja mille kasutamisõigust MTÜ-l ei olnud. Juhendit kommenteeris artiklis ka sotsiaalministeerium.

MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus kaebas Pressinõukogule, et Aleksander Pulveri kriitika puudutab vaid ühte juhendi lisa ehk küsimustikku. Kaebaja ei ole rahul, et leht laiendas kriitikat kogu juhendile. Kaebaja peab kriitika avaldamist küsitavaks üleüldse, sest MTÜ eemaldas juhendist probleemsed osad.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et juhend on sotsiaalministeeriumi kodulehel üleval samas mahus kui see oli algselt, st ilma muudatusteta. Leht rõhutas, et kogumikus on kasutatud kontrollimatult teadlaste töid, mistõttu on see kasutuskõlbmatu ja selle kasutamisest võib tulla pigem kahju kui kasu ning seega on asjakohane kasutada väljendit „juhm juhend“.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu arvates näitab kaebaja poolt esitatud Aleksander Pulveri kriitika juhendi küsimustiku kohta, et terve juhendmaterjali kasutamine on küsitav, sest see on Aleksander Pulveri hinnangul ebaprofessionaalne.

Pressinõukogu