Kaebus nr 502
Pressinõukogu otsus 27.02.2014 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Mari-Leen Albersi ja Meelis Tomsoni kaebust Postimehe veebis Elu24-s 13. jaanuaril 2014 ilmunud loo „Loe, miks on Tipi ja Täpi väidetav vargusevideo lastevanemate seas populaarne“ peale ja otsustas, et väljaanne ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et kaebajate vargusevideo on lastevanemate seas populaarne. Artikkel kaebajate kommentaari ei sisalda.

Mari-Leen Albers ja Meelis Tomson kaebasid Pressinõukogule, et artikkel on neid laimav ja lugejail võib jääda neist mulje kui kurjategijatest. Kaebajad paluvad nende mainet kahjustava veebiartikli eemaldada.

Postimees vastas Pressinõukogule, et toimetus ei võtnud kaebajatelt kommentaari, kuna lisatud video sisaldab mõlema poole selgelt väljendatud seisukohti ja kommentaare oma teole. Lisaks said kaebajad oma seisukohad avaldada varasemates samateemalistes artiklites.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava, sest kaebajad saavad sõna videos. Artikli puhul on aga tegemist lastevanemate suhtumisega videosse.

Pressinõukogu hinnangul ei ole toimetusel põhjust videot eemaldada.

Pressinõukogu