Kaebus nr 504
Pressinõukogu otsus 27.02.2014 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Maaleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Anto Raukase kaebust Maalehes 19. detsembril 2013 ilmunud artikli „Nelja karjääri asemel tuleb kaitseala“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Nabala looduskaitsealast ning selle poolt- ja vastuargumentidest. Artiklis viidatakse ka Anto Raukase seisukohtadele.

Anto Raukas kaebas Pressinõukogule, et Maaleht on pidevalt andnud väärinformatsiooni Nabala lillekaitseala loomise käigu ja sealsete väärtuste kohta ning propageerinud olematut karstiala. Kaebaja leiab, et artiklis valetatakse, nagu olnuks tema initsiaator Nabala „karstiala“ lülitamiseks Ürglooduse raamatusse ja nagu nõukogude ajal olnuks geolooge, kes lubjakivivarude nimel olevat jätnud Nabala karsti andmebaasidest välja. Kaebaja leiab, et tal on õigus vastulauseteks ja faktivigade parandamiseks, mida Maaleht on talle pika aja jooksul takistanud. Kaebaja ei ole rahul, et tema esitatud kolm lugu ei ole ilmunud.

Maaleht vastas Pressinõukogule, et artiklis ei olnud Anto Raukas mitte süüdistatav, vaid sisuliselt kõrvaltegelane, kelle varem väljendatud seisukohad teemat avardasid. Maaleht lisas, et artiklis ei ole väidetud, nagu oleks Anto Raukas „initsiaator Nabala „karstiala“ lülitamiseks Ürglooduse raamatusse“. Maaleht märkis, et leht ei ole kohustatud Anto Raukase lugusid avaldama.

Pressinõukogu otsustas, et Maaleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei vaidlusta Anto Raukas, et ta oli MTÜ Pakri Looduskeskuse juht. Lehe kinnitusel toetas nimetatud MTÜ Nabala karstiala kandmist Eesti ürglooduse raamatusse.

Pressinõukogu