Kaebus nr 508
Pressinõukogu otsus 20.03.2014 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kairi Põldoja (esindab Ruslan Tangijevit) kaebust Postimehes 24. jaanuaril 2014 ilmunud artikli „Pavlihhini uurimine ja IP-aadresside teabenõue olid eri asjad“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et politsei küsis aasta tagasi Postimehelt infot, kes kirjutasid kommentaare Jarek Pavlihhini kriminaalasjast kõnelenud lugude juurde.

Kairi Põldoja kaebas Pressinõukogule, et artiklisse on toodud Väikese Rustami nimi, kes pole seotud Jarek Pavlihhiniga mitte mingil moel tema kriminaalasjas. Kaebaja leiab, et sellega on ajakirjanik kasutanud Väikese Rustami nime alusetult, laimavalt ja heitnud talle kahtlast varju avalikkuse ees põhjendamatult.

Postimees vastas Pressinõukogule, et Ruslan Tangijevi ja artiklis nimetatud Väikese Rustami vaheline seos on loodud meelevaldselt ja on tõendamata. Leht lisas, et artikkel põhineb uurimisasutuse poolt Postimehele esitatud avaldatud kommentaaride IP-aadresside avaldamise nõudel. Leht märkis, et isegi kui asuda seisukohale, et kaebaja ja artiklis nimetatud Väike Rustam on samad isikud, ei ole artikliga tekitatud kaebajale kahju.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole artiklis räägitud Ruslan Tangijevist ning ka kaebaja ei tõenda, et Väike Rustam ja Ruslan Tangijev on sama isik. Lisaks on tegemist vaid politseile huvi pakkunud kommentaaride vahendamisega, mis ei vaja võimalike osapoolte kommentaare.

Pressinõukogu