Kaebus nr 509
Pressinõukogu otsus 20.03.2014 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Tartu Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Raivo Poolamäe kaebust Tartu Postimehes 4. novembril 2013 ilmunud artikli „Parklakoht ajas ühistuliikmed tülli“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib ühe Tartu kortermaja elanike omavahelisest tülist parklaehituse pärast.

Raivo Poolamäe kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab kahte eksitavat väidet tema kohta – seda, et parklakrundi ost toimus ühistu teadmata ja et ta kuritarvitas oma ametialast positsiooni ning seda, et ühistu otsustas peale ostu Poolamäe esimehe kohalt tagasi kutsuda. Kaebaja hinnangul kahjustavad need valeväited tema mainet.

Tartu Postimees vastas Pressinõukogule, et artiklis saavad konflikti mõlemad pooled piisavalt sõna. Samuti seisab artiklis, et „Poolamäe lükkas ümber ka kõik teised Metsva süüdistused“. Pärast artikli ilmumist saatis kaebaja toimetusele kirja, kus pakkus välja, et koostab vastulause, kuid toimetus ei ole seda siiani saanud.

Pressinõukogu otsustas, et Tartu Postimees ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest on andnud konflikti mõlemale osapoolele sõna süüdistuste ümberlükkamiseks ja oma seisukohtade avaldamiseks.

Pressinõukogu ei langeta otsust kaebaja poolt nimetatud eksitavate väidete osas, sest selleks puudub Pressinõukogul tõendusmaterjal. Küll aga sai kaebaja artiklis võimaluse süüdistusi kommenteerida.

Pressinõukogu