Kaebus nr 510
Pressinõukogu otsus 20.03.2014 | TAUNIV.
Pärnu Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Pärnu abilinnapea Meelis Kuke kaebust Pärnu Postimehes 31. jaanuaril 2014 ilmunud artikli „Kukk lahkus Pärnu Veest aastavanuse sõiduautoga“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Pärnu linnale kuuluvat ASi Pärnu Vesi poolteist aastat juhtinud praegune abilinnapea Meelis Kukk sai 2008. aastal ASist töölt lahkudes 368 000 kroonise hüvitise ja aastavanuse sõiduauto.

Meelis Kukk kaebas Pressinõukogule, et tegemist on aastatetaguse teemaga, mida on meedias kajastatud mitmeid kordi, täiendavaid fakte artiklis ei ole ning seega puudus lool uudisväärtus ja teema ülestõstmisega on talle tekitatud põhjendamata kannatusi.

Kaebaja leiab, et pealkiri ja juhtlõik sisaldavad eksitavat infot, nagu oleks teenistuslepingu järgne hüvitis lepingu lõppemisel sisaldanud ka sõiduautot. Ka ei vasta kaebaja hinnangul tõele vahepealkiri „Poliitik ei tahtnud rääkida“ ja samas olev väide, et ta keeldus vastamast. Kaebaja ütles, et vastas ajakirjaniku küsimustele. Samuti peab kaebaja eksitavaks tema hüvitise ja auto ning Pärnu lasteküla juhtinud Priit Suti väikebussi liisingu ennetähtaegse lõpetamise sidumist. Kaebaja meelest on eksitav ka pildiallkiri.

Pärnu Postimees vastas Pressinõukogule, et Meelis Kuke omaaegse liisingulepingu ülevõtmise kajastamine on põhjendatud olukorras, kus ta heidab Priit Sutile ette väikebussi liisingulepingu ennetähtaegset lõpetamist. Lehe väitel tõstatab artikkel küsimuse, miks peab linnaasutuste ja –ettevõtete sõidukite liisinglepinguid varem lõpetama. Lehe väitel ei ole Meelis Kuke auto temaatikat varem kajastatud.

Pressinõukogu otsustas, et Pärnu Postimees eksis ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11. vastu, mis näeb ette, et fotode allkirjad, pealkirjad ega juhtlaused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul jätavad pealkiri, juhtlõik ja pildiallkiri mulje, et lahkumishüvitisega käis kaasas ka aastavanune auto, kuigi artiklis on öeldud, et kaebaja pidi selle eest maksma.

Pressinõukogu