Kaebus nr 512
Pressinõukogu otsus 20.03.2014 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Lääne Elu ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Nõva vallavolikogu esimehe Peeter Kallase kaebust Lääne Elus 20. veebruaril 2014 ilmunud arvamuse „Kuhu lähed, Nõva?“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Nõva elanik Ilmgard Vagula küsib arvamusloos, miks Nõva elanikud ei tea midagi vallavanema Deiw Rahumägi tööst Harjumaal ja miks ta ajab väljaspool Nõva ametiautoga asju. Samuti heidab autor Peeter Kallasele ette, et too ei käitunud Rahumägi vallavanemaks surudes härrasmehelikult ning et ka Peeter Kallas töötab ise Harku vallas.

Peeter Kallas kaebas Pressinõukogule, et Nõva valla elanike hulgas artikli autorit ei eksisteeri. Kaebaja ei ole rahul, et artikli juures ei olnud märget nagu varem, et autor ei kirjuta oma nime all ja et tema pärisnimi on toimetusele teada. Kaebaja leiab, et ajaleht on vastutav, sest jättis märkimata, et loo autor kasutab varjunime.

Lääne Elu vastas Pressinõukogule, et autori nimi on toimetusele teada ja tegemist on lugupeetud inimesega, kelle seisukoha tõsiseltvõetavuses ei ole põhjust kahelda. Leht lisas, et varjunime kasutamine oli õigustatud. Leht märkis, et Nõva vallavanem Deiw Rahumägi sai Lääne Elu järgmises numbris vastata kõikidele etteheidetele, kuid Peeter Kallas ei ole toimetuse poole selgituste saamiseks või vastulause esitamiseks pöördunud.

Pressinõukogu otsustas, et Lääne Elu ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on igal autoril õigus kasutada pseudonüümi.

Pressinõukogu