Kaebus nr 514
Pressinõukogu otsus 08.05.2014 | ÕIGEKSMÕISTEV.
TV 3 ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kodustuudio OÜ juhatuse liikme Rivo Hiisi kaebust 25. veebruaril 2014 eetris olnud TV 3 saate „Kaua võib!“ peale ja otsustas, et telekanal ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Saatelõik räägib ühe eramu remonditöödest ja sellest, et omanik jättis osa tasust ehitaja väitel maksmata.

Kodustuudio OÜ juhatuse liige Rivo Hiis kaebas Pressinõukogule, et saatelõik sisaldab väärinfot ja laimab teda. Kaebaja kinnitusel ei vasta tõele saates kõlanud väide, et kui lugu on eetris, jääb Filmimees sponsorrahadest ilma. Kaebaja leiab, et Filmimees kasutas meediakanalit selleks, et maksta Kodustuudiole kätte edasisest koostööst loobumise eest. Lisaks üritati kaebaja väitel siduda alusetult Kodustuudiot väidetava petuskeemiga.

Saate tootja Filmimees vastas Pressinõukogule, et saates ei ole Rivo Hiisi suhtes esitatud tegelikkusele mittevastavaid asjaolusid ega ebakohaseid väärtushinnanguid. Filmimees lisas, et ei avaldanud saates ehitaja palganud isiku ega tema perekonnaliikmete perekonnanimesid ja hägustas maja.

Pressinõukogu otsustas, et TV 3 ei ole eksinud saatega „Kaua võib!“ hea ajakirjandustava vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole ehitaja tellinud isikuid ja nende perekonda võimalik saate põhjal tuvastada. Pressinõukogule esitatud kaebusest tuleb välja ka see, et Kodustuudio loobus reklaamilepingust Filmimehega.

Pressinõukogu