Kaebus nr 517
Pressinõukogu otsus 19.06.2014 | TAUNIV.
MK-Estonia rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Pavel Reškini kaebust MK-Estonias 12. märtsil 2014 ilmunud artikli „Õigus on sel, kellel on õigused“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Ida-Virumaal Püssis asetleidnud konfliktist politseinike ja nende poolt kinnipeetud auto sõitjate vahel.

Pavel Reškin kaebas Pressinõukogule, et artiklis süüdistatakse teda raha väljapressimises, võimuga liialdamises ja füüsilise jõu kasutamises. Artikkel sisaldas tema nime ja kuna ta elab väikeses linnas, siis selline laimav ja vale artikkel tekitab talle suurt stressi. Kaebaja leiab, et ajakirjanik oleks pidanud info kogumisel olema hoolikam ja konkreetsem. Kaebaja ei ole rahul, et ta ei saanud võimalust kommentaariks. Samuti leiab Pavel Reškin, et ajakirjanik oleks pidanud loobuma loo kirjutamisest, kui selgus, et politsei sisejuurdlus ei tuvastanud rikkumisi.

MK-Estonia vastas Pressinõukogule, et toimetus tegi antud loo puhul kõik endast oleneva, et vältida vigu. Leht lisas, et artikli avaldamise mõte oli selles, kuidas peavad politseinikud kodanikega suheldes käituma ning millised on poolte õigused ja vastutus. Leht lisas, et kirjeldatud konflikt oli antud teema illustreering. MK-Estonia märkis, et võttis kommentaari ka politsei esindajatelt. Lehe kinnitusel oli tegelaste täisnimed ka politsei pressitalituse vastustes.

Pressinõukogu otsustas, et MK-Estonia rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on artiklis esitatud kaebaja kohta valeväiteid. Samuti rikkus leht koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad.

Leht rikkus koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Leht rikkus ka punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Pressinõukogu hinnangul oleks leht pidanud lisaks politsei esindajale andma ka kaebajale sõna.

Pressinõukogu tunnustab MK-Estoniat, et leht avaldas järgmises numbris vigade paranduse.

Pressinõukogu