Kaebus nr 524
Pressinõukogu otsus 11.09.2014 | TAUNIV.
Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Mare Uritamme kaebust ajalehes Eesti Ekspress 18. juunil 2014 ilmunud artikli „Arstide praak röövis täisjõus mehelt käe“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel väidab, et valediagnoos ja -ravi ning pikad ravijärjekorrad jätsid 42aastase pereisa vasakust käest ilma.

Mare Uritam kaebas Pressinõukogule, et ajakirjanik on avaldanud tema kohta ebaõigeid faktiväiteid. Artiklis on väidetud, et ta andis röntgenuuringu tulemusena eksliku hinnangu, sest ei tuvastanud hiljem diagnoositud kondrosarkoomi. Kaebaja märgib, et kondrosarkoomi diagnoosimine röntgenuuringu pinnalt ei ole võimalik ja seega on artiklis eksitavalt väidetud, et tema radioloogina andis eksliku hinnangu. Kaebaja hinnangul oleks ajakirjanik pidanud enne artikli avaldamist kontrollima, kas röntgenuuringu alusel on kondrosarkoomi diagnoosimine üldse võimalik. Kaebaja leiab, et artiklis on segamini uudised, arvamused ja oletused ning samuti ei ole ta rahul, et ei saanud sõna, kuigi teda on loos nimetatud ja tema foto avaldatud. Kaebaja märgib, et esitas Ekspressile vastulause, kuid leht seda ei avaldanud.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et loo autor saatis Tallinna Lastehaiglale detailse kirjelduse patsiendi poolt läbielatust, muuhulgas ka patsiendi hinnangud toimunule ja arstide ebakompetentsusele ning palus kommentaari. Samal päeval laekus nende poolt kvaliteediteenistuse juhataja Lagle Suuroru lakooniline vastus, mis kinnitas, et haigla radioloogid patsiendi röntgenpildil luulisi muutusi ei näinud ning viidati, et ravi osas teeb otsuseid raviarst, antud juhul perearst. Seega said haigla ja konkreetne radioloog võimaluse oma vastulaused esitada ja ajakirjanik tegi võimaliku, et patsiendi väiteid kontrollida ja kajastas ka teise poole seisukohta. Dr Mare Uritamme foto on hangitud lehe kinnitusel avalikult, kuna see on avalikult haigla kodulehel. Eesti Ekspress ei ole käsitlenud kedagi antud loos kurjategijana ega rikkunud inimese eraelu puutumatust. Leht märkis, et eemaldas loo avaldamisele järel kaebajat häirinud netikommentaarid.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud leht andma Mare Uritammele võimaluse kommentaariks ja vajadusel avaldama hiljem ka tema vastulause. Pressinõukogu hinnangul ei ole piisav Tallinna Lastehaiglale sõna andmine, sest nimeliselt on loos mainitud Mare Uritamme.

Samuti rikkus leht koodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib eelkõige kriitilise materjali korral info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu juhib ajalehetoimetuste tähelepanu sellele, et sarnaste juhtumite kajastamisel peab ajakirjanik olema tähelepanelik ja põhjalik ning tegema endale selgeks, milline on iga konkreetse arsti pädevusvaldkond.

Pressinõukogu leiab, et Mare Uritamme foto avaldamine loo juures olnuks põhjendatud vaid juhul, kui seal oleks Mare Uritamme kommentaar. Antud artikli puhul foto avaldamine on põhjendamatu, kuigi see on avalikult kättesaadav.

Pressinõukogu