Kaebus nr 525
Pressinõukogu otsus 11.09.2014 | TAUNIV.
Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Viimsi vallavalitsuse kaebust Eesti Ekspressis 25. juunil 2014 ilmunud artikli „Viimsi võimuvahetuse esimene ohver – nõunikku tabas äkksurm“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Viimsi vallavalitsuse nõunikule Enno Selirannale anti korraldus kirjutada lahkumisavaldus, mis mehele endale tundus ebaõiglane. Mõni nädal hiljem tabas meest äkksurm ja ta langes koomasse.

Viimsi vallavalitsus kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab ebaõigeid ja kontrollimata faktiväiteid ning teema käsitlemisel on kujutatud valla juhte ja juhtimist viisil, mis kahjustab valla mainet. Kaebaja hinnangul on autor meelevaldselt ja ilma ühegi tõendita loonud seose Enno Seliranna töösuhte lõppemise ja ligi kuu aega hiljem esinenud terviserikke vahel. Kaebaja peab eksitavaks ka artikli pealkirja, mis loob ebaõige mulje Viimsi valla personalipoliitikast. Samuti on eksitav Ekspressi esikaanel olev juhtlause. Kaebaja märgib, et Enno Seliranda ei koondatud, ta on jätkuvalt valla ametnik, kuigi artikli ilmumise ajal haiguslehel. Kaebaja leiab, et eksitav on kirjutada äkksurmast – pigem oleks pidanud kirjutama, et „Enno Selirand langes koomasse“.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et artikli pealkirjas ei ole öeldud, et põhjustatud on inimese surm, ka artiklist ilmneb, et Enno Selirand on elus. Leht tunnistas, et termini „koondamine“ kasutamine on juriidiliselt ebakorrektne, kuid samas on sel sõnal tavakeeles laiem tähendus. Leht lisas, et ajakirjanik vestles Enno Seliranna tütrega, kes vahendas isa tundeid ja mõtteid ja arstidelt saadud teavet ning vallavalitsus ei ole pädev inimese tervisliku seisundi osas arvamust avaldama. Lehe väitel on üldteada fakt, et südamehaiguste korral ja vanemas eas inimeste puhul võib ülemäärane stress või erutus kaasa tuua terviserikke. Leht selgitas, et vallavanem Jan Trei vastustes on kajastatud kõik artikli olulised aspektid.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress eksis ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11..vastu, mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on artikli pealkiri eksitav, sest loob meelevaldse seose töölt vabastamise ja terviserikke vahel ning loob lugejatele mulje nagu oleks Enno Selirand surnud. Samuti rikkus leht koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul on nimetatud seose loomine oletus.

Pressinõukogu