Kaebus nr 527
Pressinõukogu otsus 11.09.2014 | TAUNIV.
Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Novatours OÜ kaebust Eesti Ekspressis 23. juulil 2014 ilmunud artikli „Egiptuse puhkus ja Egiptuse nuhtlus“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Novatoursi poolt katkestatud sadade eestlaste Egiptuse puhkusest, kallimate reiside jätkamisest Lätist ning sellest, miks odavad reisid katkestati. Sõna saab ka Novatoursi juhatuse liige.

Novatours kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldas valefakte reisi eest makstud kogusumma (750 000 eurot), 1500 kahju kannatanud kliendi, Travecoga koostöö lõpetamise, Läti kallimate reiside, tagastamata raha ja varasema ohutaseme tõstmise võimalikkusest teadmise kohta. Kaebaja leiab, et kõik need valed faktid lubavad teha järeldusi Novatoursi ebaausast ja seadusevastasest käitumisest puhtalt omakasupüüdlikel eesmärkidel. Novatours pöördus Ekspressi poole vastulause palvega, kuid leht avaldas 13. augustil vaid täpsustused. Kaebaja ei ole rahul, et leht enne artikli avaldamist Novatoursi poole ei pöördunud, kuigi artikli üks autor pöördus firma poole varem seoses Eesti Päevalehe artikliga. Kaebaja palub hinnangut ka võimalikule huvide konfliktile, kuivõrd üks kahju kannatanud reisijatest oli Ekspressi ajakirjanik Margus Järv.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et 750 000 eurot on saadud nii, et on korrutatud reisijate arv (1500) reisi maksumusega (490 eurot). 1500 oli Novatoursi ja Tez Touri reisijate koguarv, mida ka täpsustuses mainiti. 13. augusti täpsustuses on ümber lükatud ka Travecoga koostöö lõpetamise väide. Lehe väitel arutas välisministeerium ohutaseme võimalikku tõstmist reisikorraldajatega märtsis. Leht leiab, et ajakirjanik täitis teise osapoole ära kuulamise kohustuse. Leht märkis, et Margus Järv ei ole oma positsiooni suheldes Novatoursiga rõhutanud ja tema amet tuleb välja meilile automaatselt lisatavast allkirjast.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu leiab, et faktid oleks pidanud parandama järgmises lehes ja kolm nädalat hiljem seda teha on liiga hilja.

Samuti rikkus leht eetikakoodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu ei pea piisavaks teise väljaande (Eesti Päevaleht) jaoks varem võetud kommentaari kasutamist. Sellega rikkus Eesti Ekspress ka koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas numbris.

Pressinõukogu