Kaebus nr 528
Pressinõukogu otsus 11.09.2014 | TAUNIV.
Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Martin Vaheri kaebust Postimehes 13. augustil 2014 ilmunud artikli „Laps elu ja surma üle otsustamas“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Martin Vaher kaebas Pressinõukogule, et rõhutas oma artiklit Postimehele saates, et muudatusi artikli tekstis võib teha üksnes tema nõusolekul. Kaebaja hakkas Postimehe toimetaja palvel artiklit paberlehe jaoks kärpima ja sai ka aru, et veebis ilmub lugu täismahus. Toimetus sai kärbitud teksti 11. juulil kaaskirjaga, milles Martin Vaher rõhutas, et muudatusi võib teha vaid tema nõusolekul. Kaebaja ei ole rahul, et ilmudes oli artiklit toimetuse poolt oluliselt kärbitud. Toimetus ei avaldanud ka veebis artiklit täismahus nagu algselt lubas. Kaebaja ei ole ka rahul, et artikli avaldamisega viivitati 37 päeva.

Postimees tunnistas oma eksimust ja lubas kaebaja ees vabandada.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.12., mis näeb ette, et välisautori poolt loodud ajakirjandusliku materjali sisu, konteksti ja avaldamisaega ei ole hea muuta autori teadmise ja nõusolekuta. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud toimetus kooskõlastama autoriga teksti enne avaldamist ja avaldama loo veebis täismahus nagu algselt lubati.

Pressinõukogu ei pea heaks seda, et sama vea teeb Postimees lühikese aja jooksul juba teist korda. Pressinõukogu juhib Postimehe arvamustoimetuse tähelepanu sellele, et kui välisautor soovib, et tema teksti muudetaks vaid temaga kooskõlastatult, siis tuleb seda teha või lugu üldse avaldamata jätta.

Pressinõukogu