Kaebus nr 529
Pressinõukogu otsus 11.09.2014 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Sakala ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Hedi Armuliku kaebust Sakalas 27. juulil 2014 ilmunud artikli „Zetod andsid varjunime all üllatuskontserdi“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Viljandi folgi Rohelisel laval esinenud bändist „Artur ja sõbrad“, mida lehele kirjeldas folgi staabis vabatahtlikuna töötanud Hedi Armulik.

Hedi Armulik kaebas Pressinõukogule, et artikli autor ei pidanud kinni kokkuleppest, et artiklit ei tohi ilma tema poolt läbi vaatamata ja kooskõlastamata ning tema nime kasutades avaldada. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artikli ilmumise järel ei olnud toimetus nõus muutma allikat anonüümseks ja artiklit vastavalt tema soovile parandama või üldse kustutama.

Sakala vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik lubas kaebajale artikli üle vaatamiseks saata, kuid unustas. Samas märgib leht, et kaebaja ei vaidlusta ühtegi fakti, kuid pole rahul argise kõneviisiga. Leht märgib, et anonüümsuse kokkulepet ei olnud, seda kinnitab ka diktofonisalvestus. Leht lisas, et ajakirjanik küsis kaebajalt ütlusi artikli jaoks ja seda kinnitab ka kaebaja oma kaebuses. Kuna tegemist oli positiivse looga, siis ei saa toimetus aru, kuidas on ajakirjanik kaebajat kuritarvitanud. Samuti ei ole kaebaja lehe kinnitusel meediaga suheldes kogenematu inimene, sest on läbinud meediakursuse ja kandideerinud Sakala suvereporteriks. Leht lisas, et anonüümsete allikate kasutamine peab olema põhjendatud, kuid kaebaja keeldus toimetusele selgitamast, miks on tema nime kustutamine oluline.

Pressinõukogu otsustas, et Sakala ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Sakala vastusest ja kaebusest tuleb välja, et nime ja ameti nimetamisest ei räägitud. Kuna kaebaja ei vaidlusta ühtegi fakti, siis ei saa Sakala poolt oluliseks eksimuseks lugeda ka seda, et ajakirjanik unustas artikli kaebajale üle vaatamiseks saata. Samas tuletab Pressinõukogu meelde, et kinni tuleb pidada ka suulistest lubadustest.

Pressinõukogu hinnangul ei saa kaebajat pidada meediaga suhtlemisel kogenematuks inimeseks, kuna ta on ajakirjaniku tööga kursis, mida näitab Sakala toimetusse tööle kandideerimine ja meediakursuse läbimine.

Pressinõukogu