Kaebus nr 530
Pressinõukogu otsus 13.11.2014 | TAUNIV.
Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Pirados Corporation OÜ kaebust Eesti Ekspressis 6. augustil 2014 ilmunud artikli „Pelgulinna gängstaräpparid“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Piradose nime all tegutsevast seltskonnast, kes pakub noortele võimalust tegeleda loomingu ja võitluskunstidega. Lehe andmetel on aga Pirados hoopis noorte kurjategijate kasvulava ja väidetavalt loodi Pirados ühe ulatusliku kokaiinitehingu tulemusena.

Pirados Corporation OÜ kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri on eksitav, sest artiklis mainitud isikutest on räpparid ainult kaks, ülejäänud on tätoveerijaid või kunstnikud. Kaebaja hinnangul sisaldab artikli pealkiri seega faktivigu, sest ettevõtte töötajaid seob kõige rohkem just kunst. Samuti ei vasta kaebaja väitel tõele info, et ettevõtte töötajad kaklesid politseiga Kultuuritolmul. Kaebaja ei ole rahul, et ettevõtte töötajat Andrus Elbingut nimetatakse paadunud kurjategijaks. Ettevõte märkis, et ta on endine kurjategija, kes on oma karistused ära kandnud seaduskuulekas kodanik. Samuti on kaebaja hinnangul pahatahtlik laim väide, et Pirados on grupeering ehk kuritegelik rühmitus. Kaebaja kinnitab, et mitte ükski Piradose asutaja, töötaja ega osanik ei ole kurjategija ning samuti ei tegele Pirados noorte kurjategijateks kasvatamisega. Firma kinnitas, et (kaubamärk) Pirados asutati pangalaenu abil ja väide seosest kokaiinitehinguga on vale. Kaebaja märgib, et Delfis enne Ekspressi artikli ilmumist avaldatud artiklis olev väide, et gängstaräpparid kuulutasid Eesti politseile sõja, on pahatahtlik laim ja keegi ei ole nii mõelnud ega öelnud.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et tegemist on persoonilooga, mis sisaldab kujundlikkust ja laiemaid üldistusi. Leht märkis, et artiklis ei ole Kultuuritolmul kaklemise kohta sõnagi, vastav küsimus on lehe esikaanel ja tõstab küsimuse intsidendi kohta, millele Pirados ise on korduvalt avalikkuse tähelepanu juhtinud. Leht märkis, et sõna „kamp“ kasutamisel ei ole kuritegevusele viitavat tähendust. Samuti peab leht põhjendatuks sõna „grupeering“ kasutamist seltskonna kohta, kes reklaamib end subkultuuride atribuutikaga. Lehe väitel ei ole Piradose kaubamärki registreeritud. Leht selgitas, et Andrus Elbingu kurjategijaks nimetamise kohta ilmus lehes vabandus. Ekspress vastas, et osa väiteid toetuvad ajakirjaniku väga usaldusväärsele allikale, mida leht avaldada ei saa. Leht lisas, et Piradose puhul oli ajakirjanikul heauskne soov nende tegemisi kajastada.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ja uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Kuigi leht on peale artikli ilmumist avaldanud kaks korda täpsustusi, leidis Pressinõukogu eksitavat infot ja oletusi veel. Pressinõukogu hinnangul on Piradose kohta avaldatud avalikkust eksitav info politseile sõja kuulutamise kohta. Samuti peab Pressinõukogu eksitavaks Piradose sidumist kuritegevusega ilma ühelegi allikale viitamata. Pressinõukogu hinnangul saab allikaid näidata ka üldiselt – politsei, prokuratuur jt.

Pressinõukogu