Kaebus nr 534
Pressinõukogu otsus 13.11.2014 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Kanal 2 ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Merike Ausi kaebust Kanal 2 saates Radar 14. oktoobril 2014 eetris olnud saatelõigu peale ja otsustas, et telekanal ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Saatelõigus räägitakse oma korteri vanadele tuttavatele müünud vanaprouast, kes sai hiljem aru, et langes väidetava pettuse ohvriks ja jäi ilma ka korteri eest saadud rahast.

Merike Aus kaebas Pressinõukogule, et saatelõigus on tema kohta avaldatud moonutatud ja eksitavat infot ning kahjustatud nii tema, tema ettevõtte kui ka Pereraadio mainet. Kaebaja märgib, et temal ei ole saatelõigu teemadega mingit pistmist ja ta ei ole üldse korteritehinguga seotud. Merike Aus lisab, et tema kohta ei ole ühtegi dokumenti, mis tõestaks tema osalust juhtumis. Kaebaja leiab, et infot ei ole piisavalt kontrollitud ja saatelõik on esitatud ühepoolselt. Kaebaja ei ole rahul, et tema pildid, nimi ja ettevõtte nimi avaldati, kuigi tal ei ole korteri väljapetmisega mingit pistmist.

Kanal 2 vastas Pressinõukogule, et Merike Aus on kanalile oma kirjas kinnitanud, et tegeles teatud aja jooksul vanaproua hooldamisega. Kanal 2 lisas, et vanaproua (pr Helve Sikk) ütles, et enne korteri müügitehingut tegelesid temaga nii Merike Aus kui ka ta ema. Kanal 2 märkis, et Merike Aus ei soovinud intervjuud anda ja suhtles toimetusega vaid e-kirja teel, lisaks ei ole ta toimetusele mingeid materjale, millistele ta kaebuses osundab, esitanud. Foto kasutamist põhjendas toimetus avalikkuse huviga, kuivõrd samanimelisi isikuid on Eestis veel. Kanal 2 märkis, et ei käsitlenud Merike Ausi kurjategijana; saatelõigus näidati, kes oli langenud pettuse ohvriks ja kes olid pettusega seotud isikud.

Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 saade Radar ei ole 14. oktoobril avaldatud saatelõiguga väidetavast korteripettusest eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu.

Pressinõukogu leiab, et Merike Ausi kohta ei ole avaldatud eksitavat infot, talle on pakutud sõna ning tema foto ja nime avaldamine on põhjendatud, sest ta osales käsitletud korteritehingus ja mõnda aega ka Helve Sikku hooldamises. Kõike seda kinnitab Merike Aus ka oma kirjavahetuses Kanal 2-ga ning sama väidab saatelõigus Helve Sikk.

Pressinõukogu