Kaebus nr 537
Pressinõukogu otsus 18.12.2014 | TAUNIV.
Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Liis Haaveli kaebust Eesti Ekspressis ja lehe veebis 5. novembril 2014 ilmunud artikli „Liis Haavel tembutab jälle?“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib, et kinnisvaraportaalis on Viimsi vallas oleva merevaatega krundi müügikuulutus, mida lehe andmetel müüb omaniku esindajana Liis Haavel. Lehe andmeil esitles Liis Haavel end kinnistut müües Liina. Leht kahtlustab, et kuulutusega üritatakse kergeusklikelt broneeringuraha välja petta.

Liis Haavel kaebas Pressinõukogule, et artikliga on teda laimatud ja loodud vale ettekujutus, nagu tegeleks ta taas kelmustega, kuigi tegelikkuses müüs ta oma laste isale kuuluvat vara. Kaebaja ei ole rahul, et tema käest kommentaari ei küsitud. Liis Haavel leiab, et artikliga on tekitatud nii talle kui ta lastele põhjendamata kannatusi.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et kaebaja üritas müüa temale kuuluvat kinnistut valenimega. Kuna Liis Haavel on varasemalt olnud korduvalt kriminaalkorras karistatud seoses kinnisvarapettustega, võib pidada avalikkuse huvi antud teema vastu suureks. Ekspress lisas, et ajakirjanduse eesmärk on informeerida avalikkust neid varitsevatest ohtudest ja seega on alusetu ka väide nagu põhjustaks artikkel kaebajale ja ta lähedastele kannatusi. Ekspress kinnitas, et on faktide tõesust kontrollinud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul on artikli viimane lause oletus. Samuti rikkus Eesti Ekspress artikli viimase lausega ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Artikli viimase lausega on Liis Haavelit kahtlustatud pettuses (võimalikus uues pettuses). Sellise tõsist süüdistust sisaldava oletuse puhul oleks ajakirjanik pidanud ära kuulama ka kaebaja, so Liis Haaveli.

Pressinõukogu