Kaebus nr 542
Pressinõukogu otsus 29.01.2015 | TAUNIV.
Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna kaebust Postimehes 9. detsembril 2014 ilmunud artikli „Abi sotsidele tuleb papa Ossinovski vahendusel Venemaalt“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Sotsiaaldemokraatide suur toetaja, ärimees Oleg Ossinovski jagab oma miljonilätet Vene miljardäridega.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri on eksitav ja halvustava tähendusega ning viitab kahtlusele, et Sotsiaaldemokraatlik Erakond on rahastatud Venemaalt. Kaebaja hinnangul on tegemist väga tõsise süüdistusega. Artikkel sisaldab ka erakonna juhtide mitmeid väiteid, kuid neilt endalt ei ole väidete tõendamiseks või ümberlükkamiseks kommentaari küsitud.

Postimees vastas Pressinõukogule, et andis artikli ilmumisele järgneva päeva lehes nii erakonna esindajale, peasekretär Indrek Saarele kui ka artikli võtmetegelasele Oleg Ossinovskile võimaluse vastulauseks. Leht lisas, et ei ole artikli pealkirjas ega loos soovinud heita kahtlast varju erakonna suurrahastaja annetuste päritolule.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul eksitab artikkel lugejaid, jättes mulje, nagu rahastataks Sotsiaaldemokraatliku Erakonda Oleg Ossinovski kauduVenemaalt, kuigi erakonda toetab Oleg Ossinovski eraisikuna.

Postimees rikkus ka ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib kriitilise materjali korral info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Samuti rikkus leht punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ja uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu leiab, et kui leht esitas süüdistuse, et Sotsiaaldemokratliku Erakonna toetusraha tuleb Venemaalt, oleks pidanud ajakirjanik seda süüdistust faktidega tõendama.

Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Samuti rikkus leht punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari samas numbris. Pressinõukogu hinnangul jätab artikkel mulje, et Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda rahastatakse Venemaalt ja et rahastajad võivad olla seotud Vene võimudega. Sellise kahtlustuse kommenteerimiseks oleks leht pidanud erakonnale sõna andma.

Postimees rikkus ka ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.3., mis ütleb, et ei sobi rõhutada rahvust, kui sellel pole uudisväärtust. Artiklis toodi muuhulgas esile haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski, Oleg Ossinovki poja, rahvust, viidates sellele, et Jevgeni Ossinovski tahab ajada venemeelset hariduspoliitikat. Rahvuse küsimust puudutati väidetavalt Venemaalt tuleva rahastuse, mis ei ole ajakirjandusväljaande pool tõendatud, kontekstis.

Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul eksitab artikli pealkiri „Abi sotsidele tuleb papa Ossinovski vahendusel Venemaalt“ lugejaid, sest tegelikkuses toetab erakonda Oleg Ossinovski eraisikuna. Erakonna rahastamine Venemaalt ei ole millegagi tõendatud.

Pressinõukogu