Kaebus nr 547
Pressinõukogu otsus 29.01.2015 | TAUNIV.
Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Põhja-Tallinna vanema Karin Tammemägi kaebust Eesti Päevalehes 27. novembril 2014 ilmunud artikli „Põhja-Tallinna valitsus tühjendab reservfondi eakaid ekskursioonidele sõidutades“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Põhja-Tallinna valitsuse reservfondi kulutustest, mille seas on nii eakate ekskursioonid, linnaosa vanema plakat, toetus Kodutunde saatele kui ka Kopli prügila vastane kampaania. Kulutusi kritiseerib opositsioonis olev Põhja-Tallinna halduskogu liige Jaak Juske. Põhja-Tallinna vanem Karin Tammemägi lehele pikemaid vastuseid ei andnud, vaid palus selgitusteks aega.

Karin Tammemägi kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri on eksitav ja ebatäpne, sest reservfondist eraldiste tegemist ei saa nimetada „tühjendamiseks“ ja raha eraldamine toimub Tallinna linnavolikogu määruse alusel, mitte linnaosa valitsuse suva kohaselt. Samuti peab kaebaja eksitavaks pildiallkirja, sest Kodutundele eraldatud raha läks pere abistamiseks, mitte linnaosa vanema teleekraanile pääsemiseks, nagu väidab artikkel. Kaebaja meelest sisaldab artikkel ebatäpset infot ekskursioonide ja tervisepäeva kohta. Karin Tammemägi lisab, et ei keeldunud küsimustele vastamast, vaid selgitas, et ta samal päeval ei jõua ta vastata.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et sõna „tühjendama“ kasutamisel pealkirjas oli autori eesmärk tõmmata lehelugeja tähelepanu tegevuse tõsidusele. Fotoallkirja kohta selgitas Päevaleht, et sellega sooviti juhtida lugejate tähelepanu küsimusele, kas linnaosa valitsuse poolt tehtavad otsused raha kasutamise osas on olnud põhjendatud või mitte. Leht lisas, et artiklis ei ole eksitavat ega ebatäpset infot. Päevaleht märkis, et ajakirjanduslikele päringutele, kommentaari soovidele ja intervjuupalvetele reageerimisel on Karin Tammemägi ja Põhja-Tallinna valitsus olnud pikema aja jooksul ebakonstruktiivne. Kaebaja ei ole lehe kinnitusel pöördunud toimetuse poole vastulause sooviga ega ühegi faktiväite ümber lükkamisega, samuti ei ole leht siiani ajakirjaniku küsimustele vastust saanud. Päevalehe kinnitusel lubas linnaosa valitsuse pressiesindaja vastata päeva jooksul.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul avaldas leht eksitavat infot linnaosa vanema plakati ja reservfondi kasutamise kohta.

Samuti rikkus leht ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari samas numbris. Pressinõukogu leiab, et tegemist ei olnud ajakriitilise looga ja küsimuste maht oli selline, mis eeldas vastamiseks mõistliku aja andmist. Mõistlikuks ei saa antud asjas lugeda vastamise tähtaega alla ühe tööpäeva.

Pressinõukogu