Kaebus nr 550
Pressinõukogu otsus 19.02.2015 | TAUNIV.
Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Jevgeni Ossinovski kaebust Eesti Päevalehes 14. jaanuaril 2015 ilmunud artikli „Perekond Ossinovski Alexela ärihuvide eest: prospekt, millest keegi ei taha midagi teada“ ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Eesti Päevalehe Ärilehes ilmunud artikkel väidab, et minister Jevgeni Ossinovski perekond vahendas Aserbaidžaani aseministrile suurettevõtet tutvustavat prospekti saatkonna eestvedamisel toimunud pidulikul vastuvõtul Tallinnas.

Jevgeni Ossinovski kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldas moonutatud ja eksitavat infot. Kaebaja hinnangul hõlmab pealkirja semantiline tähendus süüdistust tema kohta ühe ettevõtte ärihuvide edendamise osas, kuigi artiklist ei selgu, et ta oleks kellegi ärihuve esindanud. Jevgeni Ossinovski lisas, et artiklis lükkab ta süüdistused ümber, kuid pealkirjas esitatakse süüdistus kindlas kõneviisis. Ossinovski märkis, et ta täitis vastuvõtul haridusministri ülesandeid. Samuti väidab artikkel, et „Ossinovskitel oli vastuvõtule tulles missioon. Nad pidid aseritele üle andma prospekti, mille pealkiri oli „Alexela. Fuel retail network““. Kaebaja hinnangul on tegemist ajakirjaniku pahatahtliku oletusega, mida esitatakse faktina. Jevgeni Ossinovski lisas, et ta ei ole teadlik mainitud prospektist. Kaebaja märkis, et ei ole selge, millisest allikast on pärit artiklis kasutatud fotod ja ta leiab, et fotode allkirju võib pidada eksitavaks.

Eesti Päevaleht Pressinõukogule oma seisukohta ei esitanud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul sisaldab artikkel koos pealkirjaga moonutatud infot Jevgeni Ossinovski kohta, kuigi ta lükkas ajakirjaniku väited ümber.

Pressinõukogu