Kaebus nr 551
Pressinõukogu otsus 19.02.2015 | TAUNIV.
Valgamaalane rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Puka vallavanema Heikki Kadaja kaebust Valgamaalases 8. jaanuaril 2015 ilmunud artikli „Veetüli Pukas kogub taas tuure“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib puurkaevu rendilepingust Puka valla ja Valga Gomab Mööbli vahel ning reservkaevu kasutamisest.

Puka vallavanem Heikki Kadaja kaebas Pressinõukogule, et artiklis on avaldatud kallutatud ja eksitavat infot ning on jäetud mulje, et temalt on küsitud kommentaar, kuigi tegelikult seda ei tehtud. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis on vaid ühe poole seisukohad. Samuti ei ole kaebaja rahul, et teda on käsitletud süüdlasena, kuigi selle kohta pole ühtegi otsust.

Valgamaalane vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik rääkis vallavanemaga lühidalt ja artiklis on ära toodud ka tema vastus. Kuna vallavanem oli vestluse ajal autoroolis, helistas ajakirjanik hiljem talle tagasi, kuid vallavanem telefoni ei võtnud. Seejärel proovis ajakirjanik vallavanemat kätte saada ka vallavalitsuse telefonil, kuid tulemusteta. Artikli ilmumise järel pakkus ajakirjanik vallavanemale võimalust oma arvamust pikemalt avaldada, kuid Heikki Kadaja ei ole seda siiani kasutanud ja kirjutas oma arvamusloo hoopis Otepää Teatajasse.

Pressinõukogu otsustas, et Valgamaalane rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu leiab, et leht oleks pidanud tegema veel rohkem pingutusi saamaks Heikki Kadaja kommentaari. Lisaks leiab Pressinõukogu, et tegemist ei olnud nii ajakriitilise looga, et see ilma kaebaja põhjaliku seisukohata avaldada.

Pressinõukogu