Kaebus nr 554
Pressinõukogu otsus 19.02.2015 | TAUNIV.
Äripäev rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Villu Paveltsi kaebust Äripäeva veebis 23. jaanuaril 2015 ilmunud artikli „Äripäev võitis taas kohtuvaidluse“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Tallinna halduskohus jättis rahuldamata Villu Paveltsi hagi Andmekaitse Inspektsiooni ja Äripäeva vastu.

Villu Pavelts kaebas Pressinõukogule, et artikkel kajastab jõustumata kohtuotsust, kuigi kohtuvaidluses selgub võitja siis, kui otsus on jõustunud. Seega on kaebaja meelest artikli pealkiri eksitav. Kaebaja ei ole rahul, et artikli juures on pilt temast AS Kalev logoga, kes on tema büroo klient. Kaebaja leiab, et see seob alusetult Kalevit uudises kajastatud kohtuasjaga. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklis on toodud tema nimi ja foto. Kaebaja leiab, et kohtuvaidluse ühe osapoole isikuline ja identifitseeritud välja toomine ei olnud vajalik ning nimesid ei tooda näiteks välja isegi jõustunud kohtuotsustes. Kaebaja leiab, et artikli näol on tegemist ebaadekvaatse ja tendentsliku kommentaariga poolelioleva kohtuvaidluse kohta ja sellega võidakse mõjutada avalikku arvamust ja kohtuasja kulgu.

Äripäev vastas Pressinõukogule, et pealkirjas on kohane ka esimese astme kohtuotsust tõlgendada võiduna, sest ühes kohtuastmes on vaidlus saanud läbi. Uudises on mitmel korral rõhutatud, et tegemist on esimese kohtuastmega ja artikli puhul ei ole võimalik lugejal tekkida muljet, et tegemist on jõustunud kohtuotsusega. Leht leiab, et Villu Paveltsi foto avaldamine on põhjendatud. Äripäev lisas, et kohtuistung oli avalik ja seega pole kaebajal õigust nõuda, et teda kohtuvaidlust kajastavas artiklis ei identifitseeritaks.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ja fotod ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on artikli pealkiri eksitav, sest võit tähendab seda, et kohtuotsus peab olema jõustunud. Pressinõukogu leiab, et vaidluste vältimiseks ei peaks fotodel eksponeerima erinevaid seoseid (näiteks kliendisuhteid), mis artikli kontekstis tähtsust ei oma.

Pressinõukogu hinnangul oli Villu Paveltsi identifitseerimine põhjendatud, sest tegemist oli avaliku kohtuvaidlusega.

Pressinõukogu