Kaebus nr 564
Pressinõukogu otsus 29.04.2015 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Eestimaa Loomakaitse Liidu (ELL) ja liidu juhatuse esimehe Heiki Valneri kaebust Delfis 17. märtsil 2015 ilmunud artikli „Pealtnägija: Heiki Valnerilt nõutakse tagasi riigieelarvest eraldatud raha, tuntud teletäht sõimas ministrit seaks“ peale ja otsustas, et väljaanne ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et põllumajandusministeerium nõuab Eesti Loomakaitse Liidult tagasi riigi toetust, sest ministeeriumil on etteheited liidule finantsdistsipliini rikkumises.

ELL kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab laimava sisuga ebaõigeid väiteid, mis ei ole kinnitust leidnud. ELL märkis, et liidu töötajad ei ole valetanud transpordikulude kohta, võltsinud sõidupäevikuid ega tasunud isiklikke kütusearveid. Samuti peab kaebaja eksitavaks põllumajandusministeeriumi väidet, et liidu rahast laenu andes üritati teenida tulu. ELL ei ole rahul, et neile ei antud võimalust kommentaariks ja vastulauseks.

Delfi vastas Pressinõukogule, et ELLi töötajad olid pidanud sõidupäevikut tagantjärele, mistõttu ei kajastunud sõidupäevikus tegelik sõitude tegemise põhjus ja seda kinnitas ka ELL kirjas põllumajandusministeeriumile. Delfi hinnangul ei ole seetõttu tegemist ebaõige faktiväitega. Delfi lisas, et ELL sai põllumajandusministeeriumilt raha kindla eesmärgiga, mitte laenudeks ning seega saab väita, et ELL ei kasutanud raha ministeeriumi poolt sätestatud korra kohaselt. Delfi märkis, et kaebaja kommentaarid on artiklis olemas.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest artiklis avaldatud väited põhinevad põllumajandusministeeriumi kantsleri kirjal ning ELL sai võimaluse ministeeriumi süüdistusi kommenteerida.

Pressinõukogu