Kaebus nr 57
Pressinõukogu otsus 27.05.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas CV Keskuse kaebust ajalehes Postimees 22. märtsil 2004 ilmunud arutikli “CV Keskus vahendab naisi seadusi eirates välismaale” peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

CV Keskus märgib, et ei korraldanud GULF AIRi stjuardesside konkurssi ega viinud seda ka läbi. CV Keskus selgitas, et oli vaid töökuulutuse vahendaja. Kaebaja on häiritud ka artikli pealkirjast, mis süüdistab tema sõnul CV Keskust tüdrukute kupeldamises.

Postimees vastas Pressinõukogule, et artikkel ei esita süüdistust tüdrukute kupeldamises, vaid vahendamises, mis ongi CV Keskuse tegevus tegevusloa järgi. Postimees märgib ka, et CV Keskuse esindaja, keda ajaleht artikli tarvis intervjueeris, osales tööintervjuude üritusel.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei ole head ajakirjandustava rikkunud, sest osapooled on saanud artiklis sõna ning esitatud faktid on kontrollitud. CV Keskuse roll konkursil ei piirdunud kuulutuse avaldamisega, vaid ta osales aktiivselt konkursi läbiviimisel.

Pressinõukogu