Kaebus nr 571
Pressinõukogu otsus 04.06.2015 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kristi Nilovi kaebust Õhtulehes 8. aprillil 2015 ilmunud artikli „Kristi Nilov koristas oma kodu „Kodutunde“ rahaga“ peale ja otsustas, et Õhtuleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et heategevusliku saate „Kodutunne“ produtsent Kristi Nilov maksis kontolt, kuhu muuhulgas laekuvad saate jaoks mõeldud annetused, koristusettevõttele oma kodu koristamise eest. Kristi Nilovi sõnul kasutab ta oma kodu saate ettevalmistamisel kontorina.

Kristi Nilov kaebas Pressinõukogule, et ta esindaja juhtis korduvalt lehe tähelepanu sellele, et väited annetuste kasutamisest oma kodu koristamisel on ebaõiged. Kristi Nilov palus Õhtulehte avaldada õiendus, kuid leht oma viga ei tunnistanud ja õiendust ei avaldanud. Kristi Nilovi väitel pakkus Õhtuleht kaebajale intervjuu võimalust. Kaebaja hinnangul on artikli pealkirjas esitatud ebaõige faktiväide, mis eksitab lugejat. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ta ei saanud võimalust vastulauseks ja et leht ei avaldanud parandust. Kaebaja ei ole rahul, et leht kasutas tema erakogust pärinevat fotot ilma loata.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et artiklis ei ole ebaõigeid väiteid. Leht lisas, et ei ole väitnud, et Kristi Nilov kasutas annetusi isiklikes huvides. Õhtulehe kinnitusel maksis Kristi Nilov koristusteenuse eest samalt kontolt, kuhu ka annetused laekuvad. Õhtulehes avaldatu põhines kaebaja enda Facebooki lehel avaldatule ja hilisematele selgitustele. Kaebaja etteheidete saamisel artikli avaldamise järgselt lisati loo juurde ka kaebaja õiendus. Õhtuleht lisas, et foto kasutamise küsimus ei kuulu Pressinõukogu pädevusse.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artiklis avaldatud osapoolte seisukohad. Pressinõukogu ei pea artikli pealkirja eksitavaks, sest Kristi Nilov tasus koristusteenuse eest „Kodutunde“ rahaga, mida ta ise ka ei eita. Pressinõukogu leiab, et Õhtulehel ei olnud kohustust avaldada vastulause või õiendus, sest leht ei avaldanud väidet, nagu oleks koristusteenuse eest maksutud annetusest saadud rahaga.

Pressinõukogu