Kaebus nr 573
Pressinõukogu otsus 04.06.2015 | TAUNIV.
Tallinna Televisioon rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Hannes Vaski kaebust Tallinna Televisioonis 28. aprillil 2015 eetris olnud uudise peale ja otsustas, et telekanal rikkus head ajakirjandustava.

Saatelõigus on juttu Veeteede Ameti peadirektori valimisest, mille kohta ajakirjanik Andres Raid küsib muuhulgas arvamust Veeteede Ametis töötavalt Hannes Vaskilt.

Hannes Vask kaebas Pressinõukogule, et tema eranumbrile helistas kodanik, kes tutvustas end Andres Raidina ja kellega ta rääkis umbes poolteist minutit Rene Arikase valimisest Veeteede Ameti peadirektoriks. Hiljem selgus, et tegemist oli Tallinna Televisiooni ajakirjanikuga ja salvestis oli eetris 28. aprillil. Kaebaja märkis, et Andres Raid ei öelnud, millist väljaannet ta esindab ja et tegemist on intervjuuga. Hannes Vask lisas, et tal puudub asutuses meediasuhtluse pädevus.

Tallinna Televisioon vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik jättis küsitletava teavitamata, keda ta esindab ning ei teavitanud intervjuu salvestamisest ega kontekstist, kuhu info läheb. Tallinna Televisioon vabandas kaebaja ees.

Pressinõukogu otsustas, et Tallinna Televisioon rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.1., mis näeb ette, et ajakirjanik, kogudes materjali avaldamise/edastamise jaoks, peab teatama vestluspartnerile, et ta on ajakirjanik ja millise väljaande juurest. Soovitav on teatada ka, mille jaoks informatsiooni kogutakse. Tallinna Televisiooni ajakirjanik Andres Raid jättis kaebajale ütlemata, millist kanalit ta esindab ja milleks infot kogub.

Pressinõukogu