Kaebus nr 574
Pressinõukogu otsus 04.06.2015 | TAUNIV.
Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti kaebust Postimehes 21. aprillil 2015 ilmunud artikli „Keskerakonna muutuste aeg – ühe partei kaks nägu“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Postimees väidab Keskerakonnast rääkivas artiklis, et „Kõlvart oli märtsi alguses tegelikult minemas Riigikokku“.

Mihhail Kõlvart kaebas Pressinõukogule, et ta ei olnud märtsi alguses Riigikokku minemas ja seega on tegemist tõele mittevastava väitega. Ta lisas, et ütles 2. märtsil intervjuus Delfi stuudios, et soovib jätkata abilinnapeana ning hilisemates intervjuudes on ta oma seisukohta kinnitanud. Samuti kinnitab seda samas artiklis olev tsitaat. Mihhail Kõlvart leiab, et artikkel jätab lugejale eksitava mulje, nagu oleks ta oma otsuse muutnud pärast linnapea haigestumist.

Postimees tunnistab avaldatud artikli ja ajakirjanduseetika koodeksi vahelist vastuolu ja vabandab Mihhail Kõlvarti ees. Leht lisas, et on kaebaja poolt toodud lause artiklist eemaldanud.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul eksitas Postimees lugejaid, sest avaldas tõele mittevastava väite Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti kohta.

Pressinõukogu