Kaebus nr 575
Pressinõukogu otsus 04.06.2015 | TAUNIV.
Maaleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Veterinaar- ja Toiduameti kaebust Maalehes 4. mail 2015 ilmunud artikli „Krõpsutootja kirjeldab elu maal: aasta jooksul käis mind kontrollimas 22 VTA inspektorit“ ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel vahendab Võrumaal mahedaid marjakrõpse, mahla ja moosi tootva Edgar Koltsi kirjeldusi kohtumistest Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) inspektoritega.

VTA kaebas Pressinõukogule, et artikkel on VTA tegevust halvustav, viidates sellele, et VTA järelevalve on liialt intensiivne, formaalne ning rajatud ebamõistlikele nõudmistele ja seisukohtadele. Samuti sisaldab artikkel mitmeid ebaõigeid väiteid. VTA lisas, et kui ajakirjanik oleks pöördunud VTA poole kommentaari saamiseks, oleks amet vigadele tähelepanu juhtinud ja saanud esitada ka oma seisukoha.

Maaleht vastas Pressinõukogule, et artiklis on refereeritud Edgar Koltsi avalikku ettekannet ja seda juttu kuulis ka mitu VTA ametnikku, kes ei võtnud peale ettekannet sõna ega seadnud ta väiteid kahtluse alla. Maaleht pöördus VTA peadirektori poole kommentaari sooviga 11. mail, kuid VTA juht vastas, et ameti hinnang ja valed väited on kirjas kaebuses. VTA selgitus ilmus lõpuks 13. mail Maalehe veebis. 14. mail ilmus paberlehes VTA juhi loal Pressinõukogule esitatud kaebuse täistekst ja viide veebis ilmunud selgitusele. Maaleht lisas, et sisuliselt ei ole VTA Edgar Koltsi väiteid ümber lükanud.

Pressinõukogu otsustas, et Maaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuna artikkel sisaldas süüdistusi VTA kohta, siis oleks pidanud samas sõna andma ka VTA esindajale sõltumata sellest, kas nad avalikule ettekandele Toiduliidu aastakonverentsil reageerisid või mitte. Kuna aastakonverents toimus 29. aprillil ja artikkel ilmus 4. mail, siis oli ajakirjanikul aega VTA käest kommentaari küsimiseks.

Pressinõukogu ei võta seisukohta väidetavate ebaõigete faktide kohta, sest kaebaja ei lükka neid selgitavas artiklis ega ka kaebuses ümber.

Pressinõukogu