Kaebus nr 583
Pressinõukogu otsus 17.09.2015 | TAUNIV.
Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Uno Trummi kaebust Eesti Päevalehes 2. juulil 2015 ilmunud artikli „Avalik kiri Rein Rauale“ peale ja otsustas, et Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava.

Eesti Päevaleht avaldas Uno Trummi saadetud kirja muudetud pealkirja ja sisuga.

Uno Trumm märkis kaebuses Pressinõukogule, et ta palus oma kirja toimetusel mitte muuta ja muutmise soovist teavitada. Kaebaja lisas, et toimetus ei informeerinud teda sellest, et leht avaldab kirjast vaid üksikuid lõike.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et kaebaja keeldus igasugusest asja lahendamisest muudel viisidel. Leht lisas, et kaastööde toimetamine on Eesti ajakirjanduses levinud ja üldaktsepteeritav nähtus ja artikli ilmumise ajal oli see kirjas ka Eesti Päevalehe impressumis. Leht lisas, et ühtki olulist mõtet artiklist välja ei jäetud ja kaebaja mõtted anti edasi terviklikuna. Toimetus võttis kaebajaga ühendust, et artiklit täiendada ja likvideerida puudused, kuid kaebaja ei soovinud seda.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.12., mis näeb ette, et välisautori poolt loodud ajakirjandusliku materjali sisu ei ole hea muuta autori teadmise ja nõusolekuta.

Pressinõukogu