Kaebus nr 584
Pressinõukogu otsus 17.09.2015 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tõnis Haaveli kaebust Eesti Ekspressis 8. aprillil 2015 ilmunud artiklite „Ärieliidi pankur ja võlaorjus“ ja „Eesti rikkaid pügati nagu lolle lambaid“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklid räägivad endisest investeerimispankur Tõnis Haavelist, kelle kohus mõistis süüdi investeerimispettuses.

Tõnis Haavel kaebas Pressinõukogule, et ajakirjanik kirjutas lugu selleks, et temaga arveid klaarida, kuid ei andnud talle sõna. Kaebaja ei ole rahul, et Eesti Ekspress ei vastanud ta vastulause avaldamise soovile. Kaebaja hinnangul on artiklis „Eesti rikkaid pügati nagu lolle lambaid“ avaldatud kohtus kõlanud ütlused pandud järjestusse ja konteksti nii, et asi oleks võimalikult tendentslik ja teda halvustav. Kaebaja ei ole rahul ka fotode valikuga ja pildiallkirjadega, millest mitme puhul on mainitud vale aega ja kohta.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik püüdis Tõnis Haavelilt saada kommentaare korduvalt, kuid kaebaja põikles nende andmisest kõrvale. Kaebaja poolt esitatud vastulause ei sisaldanud lehe hinnangul faktide ega tsitaatide parandusi, oli suhteliselt mahlakas ja laialivalguv ning lehel ei saa olla kohustust sellist kirjutist avaldada. Eesti Ekspress lisas, et artiklis ei ole aspekte, mis oleksid leidnud käsitlemist teistsugusel viisil siis, kui ajakirjanik ei oleks teinud tehinguid nimetatud aktsiatega või vastutav väljaandja ei oleks olnud käsitletava kuriteo üheks ohvriks.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on Tõnis Haavelile pakutud võimalust kommentaariks.

Pressinõukogu