Kaebus nr 588
Pressinõukogu otsus 22.10.2015 | TAUNIV.
Õhtuleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas AS Nelja Energia kaebust Õhtulehes 21. augustil 2015 ilmunud artikli “Hiiumaa lähedale kerkib meretäis Oleviste kiriku kõrgusi tuulikuid“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et AS Nelja Energia plaanib ehitada Hiiumaast 12 kilomeetri kaugusele merre suure tuulepargi. Elanikud on aga plaani vastu ja näevad tuulikute soosimise taga korruptsiooni. Artikli juures on foto tuulikutest, mille allkiri on: „Paistavad randa: Nii hakkavad tuulikud välja nägema Lehtma külast.“.

AS Nelja Energia kaebas Pressinõukogule, et artiklis ei antud kaebajale sõna ega võimalust vastulauseks. Kaebaja hinnangul on artiklis esitatud firma kohta tõsiseid süüdistusi, muuhulgas süüdistus korruptsioonis. Ajakirjanik esitas küll Nelja Energiale küsimused, kuid need ei puudutanud nimetatud süüdistusi. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis ei avaldatud ühtegi sisulist Nelja Energia selgitust. Artiklis ei ole leht viidanud ühelegi tõendile, mis võiks viidata korruptsioonisüüdistuse põhjendatusele, leiab kaebaja. Kaebaja lisas, et artikli juures olev foto ja selle allkiri on eksitavad ja negatiivse alatooniga. Kaebaja hinnangul on fotol kujutatud maismaatuulepark ja foto on tehtud mitte kaugemalt kui üks kilomeeter sellest pargist. Samuti leiab kaebaja, et artiklis on avaldatud ebaõigeid faktiväiteid ja ajakirjanik ei ole kontrollinud allikate usaldusväärsust ja info tõesust. Kaebaja märgib, et Hiiumaa tuulepark ei saa olema maailma suurim nagu artiklis väidetud. Kaebaja lisas, et sellest oli ajakirjanik teadlik, sest Nelja Energia vastuses oli info olemas.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et artiklis ei väideta, et kaebaja on korrumpeerunud. Lehe hinnangul on tegemist pigem muljega, mille vallaametnike käitumine on kohalikule rahvale jätnud. Leht lisas, et artiklis on edastatud kohalike elanike hinnangud. Leht tunnistas viga pildiallkirja puhul, sest tehnilistel põhjustel läks maapealsete tuulikute foto juurde vale pildiallkiri. Artikli veebiversioonist on eksitav pildiallkiri eemaldatud. Leht kinnitab, et Hiiumaa tuulepark oleks selle valmimise hetkel maailma suurim.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuigi leht esitas Nelja Energiale küsimused, ei ole konfliktsetes küsimustes kaebajale kommentaari pakutud. Pressinõukogu leiab, et korruptsioonisüüdistus puudutab nii altkäemaksu andjat kui ka võtjat ja seepärast oleks sellise kahtluse puhul pidanud Nelja Energiale sõna andma.

Pressinõukogu leiab, et Õhtuleht rikkus koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu leiab, et korruptsioonisüüdistus ei ole artiklis tõestatud.

Õhtuleht rikkus eksitava pildiallkirjaga ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et fotode allkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu tunnustab Õhtulehte selle eest, et leht tunnistas oma eksimust ja parandas veebis pildiallkirja.

Kaebaja vastas lehele suurimate kavandatavate tuuleparkide kohta, mille puhul Hiiumaa oma ei oleks tõesti suurim. Küll aga ei lükka kaebaja ümber artiklis väidetut, et Hiiumaa tuulepark oleks maailma suurim selle valmimise hetkel. Pressinõukogu hinnangul oleks need väited võinud olla artiklis täpsemalt sõnastatud.

Pressinõukogu