Kaebus nr 598
Pressinõukogu otsus 19.11.2015 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Elois-Catherine Haaveli (end. Liis Haavel) kaebust Delfis 9. oktoobril 2015 ilmunud artikli „Ennetähtaegselt vangist vabastatud pettur Liis Haavel astub jälle kohtu ette“ peale ja otsustas, et Delfi ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et oktoobris pidi toimuma Harju maakohtus istung, mille üheks osaliseks oli Liis Haavel. Liis Haaveli esindajaga Delfi kontakti ei saanud.

Elois-Catherine Haavel kaebas Pressinõukogule, et artiklit illustreerivad foto ja video ning ka pealkiri on auditooriumi teadlikult eksitavad. Foto ja video on kaebaja väitel tehtud Liivalaia kohtumajas 2010. aastal, kus arutatakse vaid kriminaalasju. Samuti viitab artikli pealkiri sellele, nagu oleks ta toime pannud uue kuriteo. Tegelikkus on aga kaebaja sõnul see, et toimub 13 aastat tagasi sõlmitud tehingu tsiviilõiguslik vaidlus Harju maakohtu Tartu maantee kohtumajas. Kaebaja leiab, et artikli sisus on esitatud hulgaliselt valeväiteid ja ebaõigeid seoseid, heites talle, tema eraelule ja perekonnaelule põhjendamatult halba varju. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ajakirjanik ei küsinud tema arvamust.

Delfi vastas Pressinõukogule, et fotol on kujutatud kaebajat ja video juures on kirjas, et see on tehtud 2010. aastal. Delfi lisas, et ajakirjandusväljaandel ei ole keelatud kasutada artiklite illustreerimiseks vanu fotosid ega videoid, eriti juhul, kui uuemat pildimaterjali ei ole võimalik hankida. Artiklis on selgelt öeldud, et küsimuse all on hagi tehingu tühistamise nõudes. Artiklis ei väideta, et kaebaja oleks toime pannud uusi kuritegusid. Vaidlus toimub taas kohtus ja seega ei ole ajakirjanik eksinud, öeldes, et kaebaja astub jälle kohtu ette. Ajakirjanik püüdis mõlema osapoole kommentaare saada, kuid paraku jäid nad kättesaamatuks. Kohtuasja kajastanud ajakirjanikud ei tundnud enne kohtuistungit kaebajat ära tema muutunud välimuse tõttu ning pärast istungit kaebaja lahkus kiirustades, soovimata ajakirjanikega suhelda. Delfi hinnangul on artiklis sisalduvad väited õiged ja kohased, enamus neist põhinevad tuvastatud ja kontrollitavatel faktidel ja pärinevad usaldusväärsetest allikatest (kohtu esindaja, kohtu register, kinnistusraamat, kohtuotsused).

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri, foto ega video eksitavad. Pressinõukogu hinnangul ei jäta artikkel muljet, nagu oleks kaebaja sooritanud uue kuriteo. Artiklist tuleb välja ka kohtusse mineku põhjus.

Ajakirjaniku väites, et ta üritas kaebaja kommentaari saada, kuid Elois-Catherine Haavel ise ei soovinud ajakirjanikega suhelda, ei ole Pressinõukogul põhjust kahelda.

Pressinõukogu