Kaebus nr 602
Pressinõukogu otsus 19.11.2015 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Meie Maa ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Elois-Catherine Haaveli (end. Liis Haavel) kaebust Meie Maas 12. oktoobril 2015 ilmunud artikli „Ennetähtaegselt vabastatud Liis Haavel astub jälle kohtu ette“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et oktoobris pidi toimuma Harju maakohtus istung, mille üheks osaliseks oli Liis Haavel.

Elois-Catherine Haavel kaebas Pressinõukogule, et Meie Maa heitis temale teadlikult halba varju ja eksitas auditooriumi. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik ei küsinud tema arvamust ning lugejatele on loodud teadlikult vale pilt nagu oleks ta uue kuriteo sooritanud ja nüüd taas kohtu all.

Meie Maa vastas Pressinõukogule, et leht avaldas Delfi uudise, mis põhineb kohturegistri avalikel andmetel. Meie Maa konstateerib artiklis üksnes fakti, et Liis Haavel on üks mitmest inimesest, kelle vastu kohturegistri andmeil on esitatud hagi tehingu tühistamise nõudes. Meie Maa ei ole teadlikult esitanud Liis Haavelile halba varju ja eksitanud teadlikult auditooriumi nii loo pealkirjas kui artikli tekstis.

Pressinõukogu otsustas, et Meie Maa ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikkel eksitav ega jäta muljet, nagu oleks kaebaja sooritanud uue kuriteo. Artiklist tuleb välja ka kohtusse mineku põhjus.

Pressinõukogu