Kaebus nr 604
Pressinõukogu otsus 19.11.2015 | TAUNIV.
Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Jevgeni Ossinovski kaebust Postimehes 28. oktoobril 2015 ilmunud artikli „Minister Palo palus Oleg Ossinovskile teenet“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Urve Palo sai ministriametis olles hakkama pretsedenditu käiguga, kui pöördus oma Leedu kollegi poole palvega, et see aitaks sotside suurtoetajat Oleg Ossinovskit. Artikli juures on kõrvallugu „Kilde Jevgeni Ossinovski seostest isaga“, kus leht väidab, et Ossinovskil olid ministrina seosed isa ettevõtmistega.

Jevgeni Ossinovski kaebas Pressinõukogule, et kõrvalartiklis püütakse siduda tema isik ja tegevus Oleg Ossinovski ärihuvidega. Kaebaja leiab, et esitatud väited on ebatõesed ja pahatahtlik oletus, mille eesmärk oli teda mustata. Kaebaja märkis, et materjal pärineb Eesti Päevalehest ja selle kohta on tehtud ka Pressinõukogu tauniv otsus. Kaebaja lisas, et juba Päevalehe artiklis lükkas ta valeväited ümber. Kaebaja hinnangul sisaldab Postimehe artikkel tema kohta taas valeinfot. Lisaks on tema kohta esitatud tõsiseid süüdistusi, kuid sõna antud ei ole.
Postimees vastas Pressinõukogule, et Postimees avaldas vabanduse 30. oktoobril paberlehe kolmandal leheküljel. Samuti on avalduse aluseks olev lõik eemaldatud veebiloost.
Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu hinnangul ei kontrollinud Postimees Jevgeni Ossinovski kohta avaldatud infot. Seda tunnistas ka ajakirjanik oma vabanduses.

Pressinõukogu tunnustab Postimeest, et leht avaldas kiiresti vabanduse ja eemaldas vaidlusaluse lõigu artikli veebivariandist.

Pressinõukogu