Kaebus nr 609
Pressinõukogu otsus 17.12.2015 | ÕIGEKSMÕISTEV.
MK-Estonia ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas DeSheli Tallinna müügiesinduse kaebust MK-Estonias 21. oktoobril 2015 ilmunud artikli “Ilukohver“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis püüab ajakirjanik välja selgitada, kas DeSheli poolt pakutav ilukohver ja -teenus on pettus või ei. Samuti räägib lugu sellest, kuidas keelitatakse naisi ostma kallist kosmeetikat.

DeSheli Tallinna müügiesindus kaebas Pressinõukogule, et artikkel on negatiivse tooniga ja sisaldab ebaõigeid fakte. Kaebaja peab artikli pealkirja eksitavaks, sest see ei leia artiklis kinnitust. Samuti leiab kaebaja, et artiklis on esitatud väljamõeldud fakte, laimavaid hinnanguid ja pahatahtlikke oletusi DeSheli kohta. Kaebaja leiab, et artiklis on segamini faktid ja oletused.

MK-Estonia vastas Pressinõukogule, et artikli pealkiri ei vii eksiarvamusele, sest vastab täielikult sisule. Artikkel põhineb nii faktidel kui ka isikute hinnangulistel seisukohtadel ning kaebajale anti kommenteerimise võimalus. Lisaks sellele toodi artiklis välja kolmandate isikute arvamusi. Leht lisas, et toimetuse käsutuses olid mitme naisterahva lood, kes külastasid antud firmat ja kelle pretensioonid ettevõtte vastu olid sarnased. Artikli kirjutamiseks valis ajakirjanik eksperimentaalse vormi. Pärast artikli avaldamist sai toimetus DeSheli klientidelt veel kaks kirja, milles kirjeldati sarnaseid probleeme.

Pressinõukogu otsustas, et MK-Estonia ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri ja juhtlõik eksitavad, sest vastavad loo sisule.

Artikkel sisaldab erinevate osapoolte kommentaare ja DeSheli esindajad on saanud oma seisukoha avaldada.

Kuna tegemist ei ole klassikalise uudisega, vaid ajakirjaniku eksperimendiga, siis ei näe Pressinõukogu rikkumist selles, et lugu sisaldab lisaks faktidele ka ajakirjaniku hinnanguid.

Pressinõukogu