Kaebus nr 610
Pressinõukogu otsus 17.12.2015 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Saarte Hääl ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Valdeko Humali kaebust Saarte Hääles 5. septembril 2015 ilmunud artikli „Maaomanikud viisid Pakulaiu külarahva eest peitu“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Põhja-Saaremaal asuvast looduskaunist Pakulaiust, mille külastamist piirab maahooldajast eraomanik, kes seal lambaid karjatab.

Valdeko Humal kaebas Pressinõukogule, et artiklis on tema kohta esitatud tõsiseid süüdistusi, kuid talle kommentaariks või vastulauseks sõna ei antud. Kaebaja väitel võttis ajakirjanik ühendust vaid Ly Humala ja Roman Humalaga. Kaebaja väidab, et ajakirjanik ei teavitanud Ly Humalat ja Roman Humalat Valdeko Humalale esitatavatest süüdistustest. Samuti leiab kaebaja, et artiklis ei ole kontrollitud info tõesust (ligipääs kallasrajale on keeruline ja ebamugav, Valdeko Humal on mööda rannaäärt kõndivate isikute peale häält tõstnud).

Saarte Hääl vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik püüdis Valdeko Humalat telefoni teel kätte saada ja lõpuks sai kätte taluperenaise Ly Humala, kes vastas küsimustele. Ajakirjanik informeeris Ly Humalat, et soovib rääkida ka Valdeko Humalaga, kuid temaga võttis ühendust hoopis Roman Humal, kes tutvustas end Valdeko Humala juriidilise esindajana ja kõneisikuna. Ajakirjanik teavitas Ly Humalat ja Roman Humalat, milleks ta infot kogub. Leht kinnitas, et ei ole ebaõiget infot avaldanud, sest kallasrajale ligipääs on keeruline. Leht märkis, et vahendas artiklis Urmas Metsamaa hinnangut, et Valdeko Humal on inimeste peale häält tõstnud.

Pressinõukogu otsustas, et Saarte Hääl ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi punktide vastu. Artiklis on nii Ly Humala arvamus kui ka Valdeko Humala esindaja Roman Humala kommentaar. Pressinõukogu leiab, et ajakirjanikul ei olnud põhjust kahelda, et Roman Humal on Valdeko Humala esindaja. Lisaks informeeris ajakirjanik lehe väitel mõlemat, et soovib saada kontakti Valdeko Humalaga.

Pressinõukogu leiab, et lehe esitatud fotod kinnitavad, et kallasrajale ligipääs on ebamugav ja keeruline, samuti kinnitavad seda oma kommentaaris Ly Humal ja Roman Humal. Koerte olemasolu rannaalal kinnitas ka Ly Humal.

Pressinõukogu ei langeta otsust Urmas Metsamaa ütluste kasutamise osas, sest Urmas Metsamaa ei ole Pressinõukogu poole pöördunud.

Pressinõukogu