Kaebus nr 611
Pressinõukogu otsus 17.12.2015 | TAUNIV.
Äripäev rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Luisa Värgi kaebust Äripäeva veebis 15. oktoobril 2015 ilmunud artikli „Peaministri elukaaslane kasutab OÜ maksueelist“, juhtkirja illustratsiooni, artiklite „Miks on Luisa Värgi OÜ oluline?“ ja „Maksuamet Luisa Värgi OÜ-st: töö eest tuleb tasu maksta“ ning paberlehes 16. oktoobril ilmunud artiklite „FIE ja OÜ maksku sotsiaalmaksu võrdselt“, „Peaministri elukaaslane kasutab OÜ maksueelist“ ja „Töö tegemine tuleb maksustada tööjõumaksuga“ peale ning otsustas, et Äripäev rikkus head ajakirjandustava.

Artiklid räägivad sellest, et maksuamet võtab luubi alla isikud, kes kasutavad firmaskeeme ehk OÜ-d, et eelkõige tööjõumaksudest hoiduda. Näitena toob Äripäev välja peaminister Taavi Rõivase elukaaslase Luisa Värgi, kellele kuulub ettevõte Noodivõti OÜ, mis tegeleb kontsertide lavastamise ja esitamisega ning muu muusikalise loometegevusega. Esimese artikli juures on ka Luisa Värgi kommentaar.

Luisa Värk kaebas Pressinõukogule, et Äripäev ei oleks pidanud tema osaühingust kirjutama, sest enne 2015. aastat väljamakseid (ei töötasuna ega dividendidena) ei tehtud ja alates 2015. aastast on tehtud ainult töötasu väljamakseid. Kaebaja leiab, et tema osaühing ei ole see osaühing, millest Äripäev väidetavalt kirjutab. Luisa Värk leiab, et kirjutades sellises kontekstis ebakohase näitena tema osaühingust, moonutas Äripäev infot ja eksitas auditooriumi, samuti halvustas kaebajat. Samal põhjusel on eksitav artikli pealkiri „Peaministri elukaaslane kasutab OÜ maksueelist“. Artikli sisust ei tulene, et Luisa Värk kasutab osaühingu maksueelist. Faktiveale pealkirjas juhtis kaebaja oma vastulausega ka Äripäeva tähelepanu, kuid leht jättis pealkirja parandamata ja vastulause avaldamata. Kaebaja leiab, et Äripäev moonutab infot ja eksitab auditooriumi juhtkirjas ja artiklites olevate väidetega.

Äripäev vastas Pressinõukogule, et avaldatu näol on tegemist üldsusele olulist ja põhjendatud huvi pakkuva teemaga, sest juhtivpoliitiku abikaasa äritegevus on selline, mille abil näitlikustada tavalugejale juriidiliselt keerulisi teemasid. Leht leiab, et termini „maksueelis“ kasutamine Luisa Värgi ettevõtte näitel on neutraalne. Leht vastas, et ükski artiklitest ei ole eksitav ja juhtkirja puhul on tegemist toimetuse arvamusega.

Pressinõukogu leidis, et Äripäev on loonud lugejatele eksitava mulje nagu Luisa Värgi tegevus oleks seadusega vastuolus, millega rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul on probleem kontekstis, kuhu Äripäev on Luisa Värgi OÜ pannud.

Pressinõukogu