Kaebus nr 612
Pressinõukogu otsus 21.01.2016 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Eve Joosingu kaebust Eesti Päevalehes 19. novembril 2015 ilmunud artikli „Radikaalne vegandieet hävitab Eesti laste tervist“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib vegandieedist ja selle mõjudest. Lugu sisaldab nii lastearsti kommentaare kui ka Facebooki veganite grupi vestluste väljavõtteid.

Eve Joosing kaebas Pressinõukogule, et leht hankis tema teemaalgatuse Eesti veganite grupis Facebookis ebaeetiliselt ning ajakirjanik kasutas tema teemapüstitust ja kommentaare kontekstist väljarebituna. Kaebaja ei ole rahul, et leht tema vastulauset ei avaldanud ega küsinud, kas ta on vegan. Kaebaja märkis, et leht kajastas jätkuloos 20. novembril tema infot valesti. Seega leiab kaebaja, et tema kohta on avaldatud valeinfot ja teda laimatud väitega, et ta sunnib veganina oma last liha mitte sööma.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et artikli fookus ei olnud Eve Joosingu ja tema lapse D-vitamiini puudusest rääkimine, vaid ühiskonna tähelepanu juhtimine olulisemale probleemile, et vegandieet on tõendatult põhjustanud Eesti lastele tervisekahjustusi. Eve Joosingu näide oli üks ligi kümnest erinevast anonüümsest loost ja leht kasutas näiteid selleks, et illustreerida artikli põhisõnumit. Eesti Päevaleht märkis, et Eve Joosingu nime ei avaldatud ja ei olnud ka muid detaile, mis võimaldanuks lugejal teda identifitseerida. Jätkuloos avaldas leht kokkuleppel kaebajaga info, et üks inimene, kelle näidet kasutati, ei ole vegan. Leht leiab, et avaldas sellega paranduse. Lehe hinnangul oli Eve Joosingu näite kasutamine veganitest kõnelevas loos põhjendatud, kuna ta oli veganite grupeeringu liige, postitas aktiivselt ja tema postitused kinnitavad, et tema ja ta laps on liha söömisest loobunud. Leht leiab, et lehe juhtkirjas ei pööratud üheski lõigus ega lauses spetsiifiliselt tähelepanu Eve Joosingu näitele. Eesti Päevaleht märkis, et kuigi veganite grupp Facebookis on suletud, on sellega võimalik liituda kõigil ja olemuslikult on seal asuv info avalik.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul olid artiklites kasutatud näited anonüümsed ja need illustreerisid põhiteemat, st veganlusega kaasnevaid terviseprobleeme. Pressinõukogu hinnangul ei rääkinud artiklid ega lehe juhtkiri Eve Joosingust ega tema lapsest, vaid nad olid üheks paljudest näidetest.

Pressinõukogu hinnangul oli Facebooki grupist võetud info kasutamine põhjendatud, sest kuigi grupp oli suletud, siis sai liituda ja infot koguda iga Facebooki kasutaja. Info hankimine sellisel viisil oli Pressinõukogu arvates avalikkuse huvi seisukohalt põhjendatud, sest tegemist on ühiskonnas olulise probleemiga.

Pressinõukogu soovitab toimetustel olla selliste tundlike teemade puhul allikate valikul mitmekülgsem ja võtta kommentaare rohkematelt osapooltelt.

Pressinõukogu