Kaebus nr 616
Pressinõukogu otsus 21.01.2016 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas MTÜ Eesti Taastuvenergia Koda kaebust Äripäevas 27. novembril 2015 ilmunud artikli „Õhus on veel üks keelatud riigiabi juhtum“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et taastuvenergia ettevõtetele jagatakse aastas kokku üle 70 miljoni euro toetusi, kuid Euroopa Komisjon nõuab raha jagamise skeemi muutmist, sest tegu võib olla keelatud riigiabiga. Eesti riik ei ole Äripäeva väitel skeemi siiani muutnud.

MTÜ Eesti Taastuvenergia Koda kaebas Pressinõukogule, et Äripäev avaldas ebaõigeid faktiväiteid, kontrollimata allikate usaldusväärsust ja info tõesust. Kaebaja leiab, et artiklis on Taastuvenergia Koja ja selle liikmete kohta esitatud tõsiseid süüdistusi (ebaseadusliku riigiabi saamise kohta), kuid neile sõna antud ei ole. Samuti ei ole nad saanud võimalust vastulauseks. Kaebaja leiab, et artikli pealkiri ja juhtlause on eksitavad.

Äripäev vastas Pressinõukogule, et artiklis avaldatud info pärineb Riigikogu majanduskomisjonist ning majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumist, keda leht peab usaldusväärseteks allikateks. Äripäev märgib, et kaebaja ei viita ühelegi konkreetsele faktiveale, mis seaks allikate usaldusväärsuse kahtluse alla. Äripäev leiab, et pealkiri ja juhtlause ei ole eksitavad, sest Euroopa Komisjon andis loa tingimuslikult, et Eesti asendab olemasoleva skeemi uuega hiljemalt 2015. aasta lõpuks. Samuti on lehe kinnitusel tõene väide, et taastuvenergia ettevõtetele jagatakse aastas kokku üle 70 miljoni euro. Äripäev leiab, et artiklis ei esitata Taastuvenergia Koja liikmete kohta tõsiseid süüdistusi. Artiklis on kirjeldatud olemasolevat probleemi ja lehe arvates on ebakohane väita, et Eestile olulise probleemi kirjeldamine on ühe huvigrupi süüdistamine. Äripäev märkis, et artikli üheks allikaks on Martin Kruus, kes kuulub Taastuvenergia Koja juhtkonda.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole artiklis esitatud Taastuvenergia Koja ega ka selle liikmete kohta süüdistusi, vaid on kirjeldatud olemasolevat probleemi seoses toetustega. Pressinõukogu arvates ei ole artiklis Taastuvenergia Koja liikmeid süüdistatud ebaseadusliku riigiabi saamises.

Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri ega juhtlause eksitavad, sest need on kooskõlas artikli sisuga.

Pressinõukogu leiab, et Taastuvenergia Koja liige ja juhatuse liige sai sõna ning täiendavate seisukohtade või vastulause andmise vajadus puudus.

Pressinõukogu