Kaebus nr 619
Pressinõukogu otsus 21.01.2016 | TAUNIV.
Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tallinna TV kaebust Delfis 19. detsembril 2015 ilmunud artikli „FOTOD: Delfi lugeja: miks muutus Tallinna TV logo ratastoolikujuliseks? Kas veidi liiale ei minda juba?“ peale ja otsustas, et Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Tallinna TV logo muutus ühe Delfi lugeja hinnangul ratastoolikujuliseks. Artikli juures on ka fotod.

Tallinna TV juhatuse liige Toomas Lepp kaebas Pressinõukogule, et lugu ja selle kommentaarid solvavad Tallinna TV-d ja Edgar Savisaart. Toomas Lepp ei ole rahul, et Tallinna TV-lt kommentaari ei küsitud. Toomas Lepp märkis, et Tallinna TV tähistas oma viiendat aastapäeva ja seepärast lisati logole ajutiselt 5.

Delfi vastas Pressinõukogule, et artiklis on selgelt eristatav uudis, et Tallinna TV-l on uus logo. Samas on ka lugeja arvamus, et logo meenutab ratastooli. Ka ajakirjanik lisas lugeja arvamusele enda subjektiivse oletuse: „TTV-le lülitades oli seal justkui ratastoolikujuline logo.” Delfi lisas, et selline oletus ei tohiks kuidagi solvav olla, sest liikumispuudega inimesed on samaväärsed kõigi teistega ning ratastooliga liikujatele toetuse avaldamist ei saa pidada solvavaks. Delfi leiab, et materjal ei sisalda tõsiseid süüdistusi ega konflikti ning seega puudus kohustus küsida Tallinna TV-lt kommentaari. Delfi kustutas nimetatud loo.

Pressinõukogu otsustas, et kuigi Delfi loo kustutas, oli artiklis ikkagi hea ajakirjandustava rikkumine. Pressinõukogu hinnangul rikkus Delfi ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu leiab, et Delfi eksimus seisnes selles, et Tallinna TV-lt logo muutmise kohta selgitust ei küsitud.

Pressinõukogu