Kaebus nr 631
Pressinõukogu otsus 31.03.2016 | TAUNIV.
Meie Maa rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Elvis Kavaku kaebust Meie Maas 10. veebruaril 2016 ilmunud artikli „Väljapressija lasi lubatust rohkem metsa maha võtta“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib kahest Elvis Kavaku poolt sooritatud rikkumisest: ebaseaduslikust metsaraiest 2011. aastal ning avaliku korra rikkumisest ja väljapressimisest 2009. ja 2010. aastal.

Elvis Kavak kaebas Pressinõukogule, et artiklis räägitud kohtuotsused on sõnastatud originaalist erinevalt. Kaebaja sõnul ei ole ta andnud korraldust metsa varastada, vaid ta tegi kinnistu sissemärkimisel vea, mille tulemusena lõigati maha vale raielank. Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud. Samuti ei saa kaebaja aru, miks oli vaja artikkel avaldada. Kaebaja isas, et ta ei ole avaliku elu tegelane ja on oma karistused juba kandnud.

Meie Maa vastas Pressinõukogule, et artikkel tugines 20. jaanuari 2016 kohtuotsusele, milles on ära toodud, et kaebaja korraldas kinnistul lageraiet. Leht lisas, et artiklis ei ole sõnagi juttu sellest, et Elvis Kavak oleks metsa varastanud. Toimetus märkis, et 20. jaanuaril tehtud ja praeguseks jõustunud ning kohtulahendite avalikus registris kättesaadava otsuse avalehel on Elvis Kavaku andmete juures kirjas, et ta omab kolme kehtivat kriminaalkaristust. Kuna tegemist on juba jõustunud kohtuotsusega, siis ei pidanud Meie Maa vajalikuks Elvis Kavaku kommentaari küsida, sest toimetus usaldab kohut tõendite hindamisel ja otsuse tegemisel.

Pressinõukogu otsustas, et Meie Maa rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5., mis näeb ette, et ajakirjandus ei tohi oma tegevusega tekitada kellelegi põhjendamata kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda infot teada. Pressinõukogu peab põhjendamatuks artiklis kaebaja nimetamist väljapressijaks, sest tegemist on metsaraiet puudutava kohtuotsuse kajastamisega.

Samuti jääb lugejatele arusaamatuks, miks artikkel ilmus, sest selles ei ole viidet värskele kohtuotsusele. Sellega on Meie Maa rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne info.

Pressinõukogu