Kaebus nr 633
Pressinõukogu otsus 31.03.2016 | TAUNIV.
Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kaasaegse Kooli SA juhatuse ja Inglise Kolledži SA nõukogu liikme Viljar Kähari kaebust Postimehes 16. ja 17. veebruaril 2016 ilmunud artikli „Inglise kolledži sihtasutus jätkab lastevanematelt annetuste nõudmist“ peale ja otsustas, et Postimees rikkus artikli pealkirjaga head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Inglise kolledžis õppiva lapse vanemalt küsitakse toetust 400 eurot õppeaasta kohta.

Kaasaegse Kooli SA juhatuse ja Inglise Kolledži SA nõukogu liige Viljar Kähari kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri on eksitav ja sisaldab valeväidet, sest Inglise kolledž ei ole kunagi kogunud ega kogu annetusi. Kaebaja lisas, et annetusi kogub Kaasaegse Kooli SA. Kaebaja palus lehe veebis artikli pealkiri ära muuta ja paberlehes eksitavat pealkirja mitte kasutada, kuid toimetus seda ei teinud.

Postimees vastas Pressinõukogule, et Kaasaegse Kooli SA tegutseb Inglise kolledži juures ja selle on loonud sama kooli lapsevanemad. Leht lisas, et pealkirjas ei olnud sihtasutuse nimi kirjutatud läbivalt suurte tähtedega ja sel põhjusel ei saa olla eksitust ka lugeja jaoks.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu leiab, et artiklis oleks pidanud olema täpselt kirjas, kes lapsevanematelt raha küsib ning kas tegu on ikka nõudmisega.

Artiklis Pressinõukogu hinnangul ajakirjanduseetika koodeksi rikkumist ei ole.

Pressinõukogu