Kaebus nr 637
Pressinõukogu otsus 21.04.2016 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Pärnu Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Janek Kovaljovi kaebust Pärnu Postimehes 26. novembril 2015 ilmunud artikli „Vanglast vabanenud tapja ähvardas ja peksis naist mitu kuud“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et varem tapmise eest vangis olnud Janek Kovaljov hakkas vabaduses olles terroriseerima ühte naist ja sai selle eest uue karistuse.

Janek Kovaljov kaebas Pressinõukogule, et ajakirjanik käsitles teda süüdimõistetud kurjategijana, kuigi tema suhtes tehtud süüdimõistev kohtuotsus ei olnud veel jõustunud. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik talle kommentaariks sõna ei andnud.

Pärnu Postimees vastas Pressinõukogule, et artiklis kirjeldati kuus päeva varem väljakuulutatud kohtuotsust. Leht lisas, et tegemist oli kokkuleppemenetlusega ja kaebaja ise tunnistas enda süüd. Pärnu Postimees on seisukohal, et kuritegudest peab kirjutama ja selle eesmärgiks on preventiivsus, et vältida inimeste kuriteo ohvriks langemist ja õigusrikkumiste toimepanekut.

Pressinõukogu otsustas, et Pärnu Postimees ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on väljaannetel õigus kirjutada kohtuotsustest ja kuna antud juhul oli tegemist kokkuleppemenetlusega ja kaebaja tunnistas end süüdi, siis ei ole eetikakoodeksit rikutud.

Pressinõukogu