Kaebus nr 640
Pressinõukogu otsus 21.04.2016 | TAUNIV.
Postimehe rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Riina Raudsiku kaebust Postimehe veebis 14. märtsil 2016 ilmunud artikli „Imeravimit reklaamiva perearsti tervisekeskus sai ridamisi ettekirjutusi“ peale ja otsustas, et väljaanne rikkus head ajakirjandustava.

Postimehe veebis ilmus 14. märtsil pealkiri „Imeravimit reklaamiva perearsti tervisekeskus sai ridamisi ettekirjutusi“, millel klikates avanes artikkel pealkirjaga „Amet tegi MMSi gruppi kuulunud arsti tervisekeskusele mitu ettekirjutust“.

Riina Raudsik kaebas Pressinõukogule, et pealkiri „Imeravimit reklaamiva perearsti tervisekeskus sai ridamisi ettekirjutusi“ sisaldab ebaõiget faktiväidet, sest ta ei ole kunagi reklaaminud ühtegi imeravimit. Kaebaja lisas, et ka artiklis endas on kirjas, et „.. tervisekeskuse juhatuse liige perearst Riina Raudsik kuulus küll Facebooki internetikeskkonnas MMS ja DMSO grupi liikmete hulka, kuid kemikaali MMS ei ole Raudsik kunagi inimestele tutvustanud ega andnud selle kasutamiseks ka soovitusi.“

Postimees vastas Pressinõukogule, et kaebaja on end vabatahtlikult kinnitanud MMSi kasutamist propageerivasse gruppi ja on varasemalt kirjutanud eessõna kloordioksiidi manustamist propageerivale raamatule. Eesti Arstide Liidu 3. novembri pressiteates tauniti arstide tegevust, kes reklaamivad ravivõtteid ja –vahendeid, ilma et nende toime ja ohutus oleks tõendatud. Sama pressiteatega avaldati, et kaebaja tegevust peetakse arstieetikat rikkuvaks ja teatati, et Riina Raudsik arvati Arstide Liidust volikogu otsusega välja. Postimees leiab, et arst, kes kirjutab raamatule eessõna ja kes kuulub „ainult vaatlejana“ MMSi gruppi kindlasti reklaamib ja toetab oma tegevusega nii raamatut kui ka grupis levitatavaid ravimeetodeid. Leht leiab, et ei ole avaldanud valeväiteid, tõenditeta materjali ega eksitanud lugejat.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus veebis ilmunud pealkirjaga „Imeravimit reklaamiva perearsti tervisekeskus sai ridamisi ettekirjutusi“ ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis ütleb, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on pealkiri eksitav, sest Riina Raudsik ei reklaami imeravimit (MMSi gruppi kuulumine ei tee temast veel MMSi reklaamijat).

Pressinõukogu