Kaebus nr 643
Pressinõukogu otsus 26.05.2016 | TAUNIV.
Harju Elu rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Harku vallavalitsuse kaebust Harju Elus 1. aprillil 2016 ilmunud artikli „Elanikud ootavad sõnapidamist, mitte ilusaid sõnu“ peale ja otsustas, et Harju Elu rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib kommunikatsiooniprobleemidest Harku vallas ning toob näiteks Tabasalu Gümnaasiumis haridusministri visiidi ajal toimunu, mil õpilasi ei lubatud klassidest välja ja Alasniidu küla veeprobleemid. Artikli juures on ka Harku vallavalitsuse vastus lehele ja ajakirjaniku kommentaar.

Harku vallavalitsus kaebas Pressinõukogule, et artikkel laimab vallavalitsust ja selle töötajaid. Kaebaja märkis, et ajakirjanik saatis vallavalitsuse kommunikatsioonijuhile Kady-Ann Sutile algselt vastuse andmiseks artikli, mille pealkiri oli „Alasniidu vesi 1“. Kady-Ann Sutt vastas Harju Elule muuhulgas, et artikkel on laimav ja põhjendas ka ära, miks loos esitatud väited on ebakorrektsed. Kaebaja märkis, et vallavalitsus ega valla kommunikatsioonijuht ei olnud teadlikud kooli kavatsusest või korraldatud infovahetusest. Kaebaja hinnangul on artiklis ka eksitav ka väide, et Alasniidu elanikud said Kady-Ann Suti kirjatükist teada, et tulevikus hakatakse kasutama Ülemiste järve vett. Samuti on artiklis eksitud veeteemalise kohtumise kuupäevaga. Kady-Ann Sutt palus artiklit mitte avaldada. Kaebaja hinnangul on artikli pealkiri ja juhtlõik eksitavad. Kaebaja ei ole rahul, et vastulauseks anti vallavalitsusele kordades vähem ruumi kui oli terviktekst.

Harju Elu vastas Pressinõukogule, et Alasniidu külakoosolekul anti vallavalitsusele üle 250 allkirjaga protestikiri Tallinna Vee veevarustuse vastu. Leht märgib, et artikli näol ei ole tegemist uudisega, vaid uuriva kirjutisega, kus on kasutatud mitmeid allikaid. Samuti on artiklis avaldatud vallavalitsuse esindaja seisukoht. Leht leiab, et kuna artiklis said sõna mõlemad osapooled (puurkaevuvee pooldajad ja vallavalistus) ei pidanud toimetus mõistlikuks vallavalitsusele rohkem sõna anda. Leht vastas, et Alasniidu veeküsimust puudutav koosolek on jäädvustatud videomaterjalina ja sealt on näha, et vallavanem tunnistab kommunikatsioonivigu.

Pressinõukogu otsustas, et Harju Elu eksis ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1. vastu, mis
ütleb, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul tekitab küsimuse loo žanr: kuigi toimetus väidab, et tegemist on uuriva looga, sisaldab see oletusi ja arvamusi, mida uurivas loos olla ei tohiks. Kui tegemist oleks tervikuna arvamusartikliga, ei oleks selles ajakirjanduseetika koodeksi rikkumist.

Pressinõukogu tunnustab Harju Elu selle eest, et leht avaldas Harku vallavalitsuse vastuse.

Pressinõukogu