Kaebus nr 646
Pressinõukogu otsus 26.05.2016 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas AS Pro Kapital Eesti juhatuse liikme Ervin Nurmela kaebust Eesti Päevalehes 8. aprillil 2016 ilmunud artikli „Tallinna ja mere abielu on endiselt karidel“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Tallinna merele avamisest ning kohtadest Russalka ja Paljassaare vahel, kus ei ole jalutades võimalik merd üldse näha. Ühe foto juures on pildiallkiri „Pro Kapitali üles pandud silt „Merd kõigile“ on mõnitanud elanikke alates sellest, kui nad otsustasid Kalaranna ette aia ehitada. Värvast pääseb küll sisse, kuid linna ainus lauge rannariba on siiski aiataguseks tehtud“.

Pro Kapital kaebas Pressinõukogule, et firma kohta on avaldatud kriitiline ja negatiivne hinnang, kuid kommentaari ei küsitud ja sõna ei antud. Samuti on Pro Kapitali kohta esitatud ebaõige faktiväide – linna ainus lauge rannariba on siiski aiataguseks tehtud. Kaebaja märgib, et linnas on ka teisi laugeid randasid – Rullaka rand, Pirita rand, Stroomi rand, Pikakari rand. Kaebaja hinnangul on valeväide esitatud selleks, et lisada negatiivsele ja kriitilisele hinnangule elanike mõnitamisest täiendavat kaalu. Kaebaja leiab, et valeväide eksitab lugejaid ja jätab mulje, et linna ainus lauge liivarand on Pro Kapitali poolt aiaga suletud.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et Pro Kapital ei ole antud artikli kontekstis konflikti osapooleks, kellelt oleks pidanud kommentaari küsima. Leht lisas, et artikkel ei kajasta Pro Kapitali kui rannal kinnistut omavat ettevõtet, vaid. kajastab üldisemalt Tallinna linna rannaala rahvale suletuse probleemi. Leht leiab, et kaebuses nimetatud foto on kooskõlas fotoallkirjaga ja ei eksita lugejaid ja pildiallkiri kirjeldab hästi fotot. Leht märkis, et Russalkast Paljassaareni on tegu tõesti ainsa lauge rannajoonega.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Tegemist ei ole uudisloo, vaid reportaažiga, mille fookus ei ole Kalaranna sadama sulgemisel.
Pressinõukogu hinnangul ei ole Pro Kapital seetõttu kogu artikli kontekstis selliseks osapooleks, kes pidanuks saama võimaluse kommentaariks. Lisaks kajastavad foto ja selle allkiri tegelikku olukorda – ala on aiaga piiratud ja silt „Merd kõigile“ on selle juures.

Kuna artikkel räägib alast Russalkast Paljassaareni, siis on Pro Kapitali poolt aiaga piiratud ala antud loo kontekstis ainus lauge rannaala ja seega ei ole pildiallkiri eksitav.

Pressinõukogu